Erik Swerts – Alphabet: “Wij gebruiken alleen nog WLTP. Anders dreigt de chaos.”

Het is nog altijd wachten op een beslissing van de federale regering rond de WLTP-saga. Maar bij Alphabet Belgium heeft men de knoop al doorgehakt. Vanaf nu worden alleen nog WLTP-waarden in de klantenoffertes opgenomen. De reden? “In de eerste plaats omdat we die vergroening van het wagenpark willen versnellen. Maar nog langer wachten zal in de toekomst ook op het vlak van vlootbeheer alleen maar voor onduidelijkheid en nare verrassingen zorgen”, dixit Managing Director Erik Swerts.

Hoewel er steeds meer geruchten de ronde doen, dat vanaf januari 2021 alleen nog de WLTP-waarde van bedrijfswagens gebruikt zal mogen worden voor de berekening van de bedrijfswagenfiscaliteit, is dit tot op heden nog niet officieel bevestigd. Concreet heeft dit tot gevolg dat de geldende regelgeving nog altijd van toepassing blijft: wanneer op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig zowel een NEDC 2.0- als een WLTP-waarde staat, is er vrije keuze. Dat blijft – tot nader order – ook gelden voor 2021.

Waarom heeft Alphabet die keuze voor alleen WLTP nu al gemaakt?

Erik Swerts: “Omdat we een leidende rol willen spelen op het vlak van duurzame mobiliteit, vinden wij het een verkeerd signaal om nog verder met die NEDC2.0-waarden te werken. Dat is een princiepskwestie. Laat ons nu eindelijk eens vooruitgaan en niet blijven aanmodderen met eindeloze tussenoplossingen waar noch het milieu, noch de klanten mee gediend zijn. Daarom hebben we onze IT-systemen nu al aangepast. We werken voortaan alleen nog met WLTP.”

U hebt geen begrip voor de overgangsmaatregel?

Erik Swerts: “Ik vind het eerlijk gezegd een merkwaardige keuze van de overheid en het is mij ook niet helemaal duidelijk wie er nu eigenlijk baat bij heeft. Fiscale regelgeving is een sturingsmechanisme dat gebaat is bij eenvoud voor alle betrokken partijen. En nu krijgen we het tegenovergestelde. Want bij de constructeurs is er trouwens ook nog veel onduidelijkheid. Eén waarde, twee waarden, NEDC 2.0 waarden tot een bepaalde datum … je kan er gewoon geen lijn in trekken. Dat is overigens geen kritiek. Ze werken ook binnen hetzelfde kader van regelgeving, alleen jammer dat het zo chaotisch is.”

Laat ons nu eindelijk eens vooruitgaan en niet blijven aanmodderen met eindeloze tussenoplossingen waar noch het milieu, noch de klanten mee gediend zijn.

Als de NEDC 2.0-waarde lager is dan de WLTP-waarde, kan dat zowel voor de bedrijven als bestuurders toch nog een voordeel opleveren?

Erik Swerts: “Ja, maar dan nog blijft het een extreem korte termijn visie die de vergroening vertraagt en  nefaste gevolgen kan hebben. Bovendien zijn niet alle WLTP-waarden hoger. Sommige zijn ook lager.”

Wat zijn die mogelijk nefaste gevolgen?

Erik Swerts: “Die ambigue houding van de overheid zal alleen maar voor verwarring zorgen bij de klanten. Je loopt het reële risico dat bestuurders die niet goed geïnformeerd worden vandaag een keuze gaan maken op basis van een NEDC 2.0 waarde. Zij gaan dan ook uit van een VAA dat op die waarde is berekend. Maar wat als bij levering van het voertuig de regelgeving ondertussen verandert en de WLTP-waarde van toepassing is? Dan kan dat VAA hoger zijn. Idem dito voor wat betreft de fiscale aftrekbaarheid, die kan lager zijn. Vergeet ook niet dat je pas weet of er één of twee waarden op het gelijkvormigheidsattest staan wanneer de wagen geleverd wordt. Zelfs als de overgangsmaatregel van toepassing blijft, kan je dus nog voor een onaangename verrassing staan. Dat soort scenario’s willen we ten allen koste vermijden voor onze klanten en hun bestuurders.”

U hebt hierover ondertussen al gecommuniceerd met uw klanten?

Erik Swerts: “Inderdaad. De boodschap aan onze klanten is deze: neem vandaag al de nodige initiatieven om uw car policy aan te passen naar WLTP, ongeacht wat die overgangsmaatregel toelaat. Wees ook zo transparant mogelijk naar uw bestuurders toe. Het is de enige manier om een zo future proof mogelijk vlootbeheer uit te tekenen. Wij voegen alvast de daad bij het woord door de NEDC 2.0 waarde niet meer te laten zien.”

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending