Erik Swerts – Managing Director Alphabet: “De toon was al gezet, corona heeft die alleen maar versterkt”

We spraken Erik Swerts eind vorig jaar nog en toen al had hij het over de trend naar een meer diverse mobiliteit. Enkele maanden later leven we in een totaal andere wereld maar de Managing Director van Alphabet Belgium Long Term Rental houdt vast aan zijn visie: corona heeft een gigantische impact maar de wielen van de verandering waren sowieso al aan het draaien …

Corona sloeg begin maart toe, wat was uw eerste reactie als Managing Director?

Mijn eerste bezorgdheid was de veiligheid van mijn medewerkers. Dus heb ik nog voor de lockdown de beslissing genomen om iedereen naar huis te sturen. Gedurende 12 weken waren er maximaal  10 mensen op kantoor en dat waren steeds dezelfde. Omdat we toch al bezig waren met new way of working en flexwerken, was dit voor ons een relatief gemakkelijke oefening. Praktisch en op ICT-vlak is die snelle omschakeling naar massaal thuiswerken vlot verlopen. Ik moet er eerlijkheidshalve ook aan toevoegen dat de business ook grotendeels stilgevallen is tijdens de lockdown. De vloten stonden stil, de garages waren dicht. Nu is dat alweer helemaal anders omdat we een inhaalbeweging maken.

We horen het ook bij de andere leasemaatschappijen: verlenging van contracten was de eerste reactie. Dat was bij jullie niet anders?

Ja, maar niet in die mate dat de helft van de vloot nu verlengd is. Als er een vraag naar was, zijn wij daar vanzelfsprekend op ingegaan. Maar die reflex verschilt niet van onze aanpak voor de crisis. Wij hebben altijd contract management gedaan in functie van de behoeften van de klant. Bovendien kwam het nu voor ons niet ongelegen. We zagen op een maand tijd ook niet graag een massa voertuigen terugkomen na de lockdown.

Hebt u al een zicht op de economische naschok bij uw klanten? Zijn er bij die drastische beslissingen genomen hebben over hun vloot of betalingsuitstel gevraagd hebben?

Het is duidelijk dat het economisch herstel een werk van lange adem wordt. En ja, we hebben klanten gehad die op het punt stonden om een grote bestelling te plaatsen maar die hebben dat nu on hold gezet. Maar als ik kijk naar het grotere plaatje, zie ik daar geen verontrustende algemene trend in.  Men is vooral voorzichtig en daar kan ik wel inkomen. Klanten met betalingsproblemen, dat is bij ons een zeldzaamheid. Maar dat schrijf ik voor een deel ook toe aan het feit dat wij altijd een vrij streng kredietacceptatiebeleid gehad hebben. Tot op heden hebben wij zeker geen giga-impact wat betreft betalingsproblemen. Maar dat kan inderdaad nog veranderen.

De restwaarden zijn voor alle leasingmaatschappijen een sleutelfactor. Hoe schat u daar de invloed van corona in?

Wat onszelf betreft zien we vandaag een stijging in de performance van remarketing. Die wordt dan weer voor een deel teniet gedaan door het volume aan auto’s dat nu op de markt komt. In de nabije toekomst zullen verschillende factoren van invloed zijn. Gezien de fiscaliteit en de algemene trend, zullen we voorzichtig moeten zijn met diesel. Je kan er niet omheen dat dit een aandrijftechnologie is die met fiscale instrumenten uitgefaseerd wordt. Bij benzine zien we het tegenovergestelde fenomeen, die afzetmarkt stijgt en de restwaardes zijn correct. Dat is voor een deel ook te danken aan het feit dat het aanbod van tweedehands benzinewagens nog relatief schaars is vandaag.

Als algemene regel kan je stellen dat het restwaardenrisico vandaag minder groot is met hybride en elektrische technologie. Die voertuigen zijn immers meer toekomstgericht dan auto’s met verbrandingsmotoren.

Afhankelijk van het impact dat corona de komende maanden op de economie heeft, zou je een shift kunnen krijgen van nieuwe auto’s naar gebruikte auto’s omdat mensen voorzichtiger omgaan met hun budget. Dat zou dan weer een positieve impact hebben op de restwaarden. Er zijn dus een aantal tegengestelde krachten aan het werk die het moeilijk maken om nu al voorspellingen te maken. Als algemene regel  kan je wel stellen dat het restwaardenrisico vandaag minder groot is voor ons met hybride en elektrische technologie. Die voertuigen zijn immers meer toekomstgericht dan auto’s met verbrandingsmotoren.

Alphabet liet in februari een Belgisch mobiliteitsonderzoek uitvoeren. Wat zijn daarvan de belangrijkste conclusies?

De auto blijft voor de Belg het favoriete verplaatsingsmiddel. 93% van de gezinnen heeft minstens één auto en een kwart beschikt per huishouden over ten minste één bedrijfswagen. Koning auto blijft met voorsprong het populairste vervoersmiddel om te gaan werken (61%), het openbaar vervoer (18%) en andere opties hinken ver achterop. Dit neemt echter niet weg dat er wel degelijk al een – zij het bescheiden – shift bezig is. Zo gaf een aanzienlijk deel van de wagenbezitters aan de voorbije 3 jaar hun auto ingeruild te hebben voor een meer ecologische optie: 8% voor een kleinere vierwieler, 3% voor een hybride wagen en 2% voor een elektrische auto. En natuurlijk is er ook de trend naar meer fietsgebruik en telewerken. Niettemin is er nog een kloof tussen de mobiliteitsoplossingen die worden aangeboden en wat werknemers verlangen.

Op welk vlak?

Liefst zes op de tien ondervraagde Belgen zei te weinig keuzes te hebben op mobiliteitsvlak. Zo gaf 55% aan wel te willen pendelen via het openbaar vervoer maar dat niet te doen omdat het simpelweg onhaalbaar is. Die onvrede is ook te merken wanneer werd gepolst naar mobiliteitsmogelijkheden van het werk uit: er is bovendien een frappant verschil tussen wat loontrekkenden belangrijk vinden en wat hun bedrijf hen aanbiedt.

En dat geldt voor het hele mobiliteitsgamma: bedrijfswagen (34% wil die optie, 24% heeft die optie), mobiliteitsbudget (56% vs. 12%), elektrische fiets (45% vs. 17%), terugbetaling openbaar vervoer (72% vs. 60%), cafetariaplan (39% vs. 9%), elektrische bedrijfswagen (29% vs. 7%) en poolwagens (21% tegenover 10%). Elke mens is uniek en dat uit zich ook in hun geprefereerde manier om te pendelen. Bovendien wil drie kwart van de Belgische werknemers hun mobiliteitstouwtjes in eigen handen nemen, blijkt uit de survey.

Als we die trend vertalen naar de huidige situatie, wat zijn dan uw conclusies?

Dat we het conservatisme qua mobiliteit in een sneltempo hebben laten vallen. Veel mensen zijn van de ene dag op de andere overgeschakeld naar telewerken en zien daar nu ook de voordelen van in. Je krijgt een heel andere beleving van de auto in het bijzonder en de mobiliteit in het algemeen.

We hebben het conservatisme qua mobiliteit in een sneltempo laten vallen. Veel mensen zijn van de ene dag op de andere overgeschakeld naar telewerken

Niet dat de auto per se uit beeld verdwijnt maar wel dat men bijvoorbeeld kiest voor een minder duur model in combinatie met een elektrische fiets. Corona heeft op dat vlak dus wel degelijk een groot impact. Maar die trends waren voordien ook al aanwezig: je voelt aan dat mobiliteit anders en vooral diverser zal worden. Die omschakeling komt nu wel in een stroomversnelling door de coronacrisis.

Toch zijn er ook vormen van alternatieve mobiliteit die net minder evident geworden zijn, carsharing om er maar een te noemen …

Dat wordt de komende maanden inderdaad geen evidentie, daar zullen we zeker een vertraging zien. Maar ik denk wel dat dit terugkomt eens we deze crisis achter ons laten en er een vaccin is.

Een andere moeilijke wordt de new way of working met flex@theoffice, iets wat bij Alphabet ondertussen de norm was. Fysiek contact moet zoveel mogelijk vermeden worden, dus zullen we weer meer vaste werkplekken zien voor wie naar kantoor komt. Maar ik ben ervan overtuigd dat de grote shift er een zal zijn naar flex@home. Hoe dan ook: de wereld die we pre-corona kenden qua werkregime, die komt nooit meer terug. 100% telewerken wordt wellicht ook niet de norm maar een tussenvorm met enkele dagen kantoor gecombineerd met telewerk wel.

#Auto #Mobiliteit
Trending