Europees Parlement stemt over nieuwe emissienormen (update)

EmissionsHet Europees Parlement heeft met een krappe meerderheid het voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd: vanaf 2017 mogen de nieuwe diesels nog 168 mg stikstofoxide uitstoten (NOx) in reële rijomstandigheden (in vergelijking met de geldende Euro 6 norm). Dat is 110% meer dan de (theoretische) Euro 6 norm oplegt. Deze verplichting zal van toepassing zijn op alle nieuwe auto’s in 2019.

In 2020 wordt dit plafond verlaagd tot 120 NOx voor nieuwe modellen (2021 voor alle nieuwe voertuigen)

Giovanni La Via, de voorzitter van de parlementaire commissie, heeft er alles aan gedaan om het voorstel goedgekeurd te krijgen door voor de stemming te verwijzen naar een last minute aanpassing aan de tekst van de Europese Commissie. Het debat kent dus meer dan waarschijnlijk nog een gevolg.

Reactie van FEBIAC

“FEBIAC is blij met de duidelijkheid die werd geschapen. De nieuwe, strengere meetmethodes vormen een uitdaging maar de sector gaat die aan. De Euro-6 norm van 80 mg NOx wordt niét versoepeld, ondanks de nieuwe en veeleisendere testmethode.

Europa erkent wel, en terecht, dat voor metingen op de weg een marge moet worden voorzien omwille van het feit dat de meetapparatuur vooralsnog te weinig nauwkeurig is en nog geen technische standaarden voor dergelijke toestellen voorhanden zijn.

Het toevoegen van metingen in werkelijke rijomstandigheden (RDE) betekent een extra vereiste ten opzichte van de bestaande labotests. Met de invoering van RDE is Europa de enige regio ter wereld waarbij deze regelgeving van kracht wordt.

Dit akkoord houdt dus allesbehalve een versoepeling in van de normen, noch een vrijgeleide om de strenge Europese regels te overtreden.”

Tags: Auto