Europese Parlement steunt wet ter vermindering van schadelijk verkeerslawaai

file2Het geluidsniveau van motorvoertuigen moet drastisch worden verlaagd om de gezondheid van Europese burgers te beschermen. Dit staat in een wetsvoorstel waarover de Europarlementsleden woensdag hebben gestemd. Ze adviseerden ook de invoering van geluidscategorieën voor nieuwe auto’s. Bovendien moeten er nieuwe regels komen zodat elektrische auto’s uit veiligheidsoverwegingen voortaan hoorbaar zijn voor voetgangers.

Langdurige blootstelling aan veel geluidsoverlast kan er voor zorgen dat lichaamsreserves worden uitgeput en orgaanfuncties worden verstoord. Het kan daarbij leiden tot hart- en vaatziekten. Onderzoek door het Europees Milieuagentschap toont aan dat de helft van de stedelijke bevolking in de EU wordt blootgesteld aan een geluidsniveau boven de 55 decibel door geluidsoverlast op de wegen.

In het wetsvoorstel staat dat de nieuwe regels in fasen moeten worden ingevoerd. Na zes jaar zal de nieuwe regelgeving gelden voor nieuwe autosoorten. Na acht jaar gelden de regels voor alle nieuwe motorvoertuigen.

De grens voor gewone auto’s zal worden verlaagd van 74 naar 68 decibel. Voor krachtigere voertuigen is alleen een kleine marge van 2 tot 6 decibel toegestaan. De grens van de meest krachtige vrachtwagens (van meer dan 12 ton) blijft gehandhaafd op 81 decibel.

Europarlementariërs erkennen dat verkeerslawaai mede wordt beïnvloed door het wegdek, het geluid van de banden en het aerodynamische geluid.

Geluidsetiketten

Om mogelijke kopers te informeren over het geluidsniveau van nieuwe voertuigen zou er een schema met verschillende geluidscategorieën geïntroduceerd moeten worden. Een dergelijk schema wordt al gebruikt voor brandstofverbruik, het geluid van de banden en CO2-uitstoot.

Stil gevaar

EP-leden zijn bang dat geluidsloze elektrische en hybride auto’s een gevaar vormen voor voetgangers. Ze willen daarom dat er in de toekomst verplicht geluid wordt toegevoegd aan deze voertuigen. Het wetsvoorstel wijst op een aantal normen, die eerst ontwikkeld moeten worden voor een dergelijk “Akoestisch Voertuigwaarschuwingssysteem (AVAS)”.

#Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending