EuroShell-klanten kunnen hun CO2-uitstoot compenseren

Shell lanceert in België een duurzame service waarmee houders van een Shell tankkaart, de CO2-uitstoot van hun wagenpark kunnen compenseren. Accenture BeLux maakt als eerste klant gebruik van deze nieuwe dienst.

De service is gekoppeld aan de Shell Card en werkt in drie stappen. Allereerst geeft Shell haar klanten inzicht in hun CO2-emissies. Vervolgens wordt gekeken hoe de uitstoot gereduceerd kan worden, bijvoorbeeld door verandering van rijgedrag. Tot slot berekent Shell na elke tankbeurt de CO2-uitstoot en compenseert deze namens de klant via een CO2-compensatieproject waarbij zij betrokken is.

“Shell heeft een belangrijke rol te vervullen in de energietransitie, namelijk meer en schonere energie voorzien om onze behoeften te waarborgen en tegelijkertijd de uitstoot van CO2 en fijne deeltjes verminderen”, zegt Laurent Charlot, Commercieel Directeur bij Belgian Shell. “Shell is dan ook over de hele wereld betrokken bij CO2-compensatieprojecten en investeert voortdurend in nieuwe alternatieven om haar klanten in staat te stellen hun ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Als voorbeeld van alternatieve energiebronnen noemt Charlot LNG (Liquified Natural Gas – vloeibaar gemaakt aardgas) ter vervanging van reguliere diesel voor vrachtwagens en schepen. “LNG is schoner dan diesel, produceert minder zwavel, fijne deeltjes, stikstofoxiden, verlaagt de geluidsoverlast en helpt de CO2-uitstoot te verminderen. Het eerste Belgische Shell LNG-tankstation zal in 2018 openen te Herstal.  Een ander voorbeeld is het elektrisch opladen van auto’s. Zo werkt Shell samen met Ionity aan een netwerk van snellaadpalen op haar tankstations in Europa en nam Shell recent NewMotion over, één van Europa’s grootste aanbieders van elektrische oplaadpunten thuis en op het werk.”

CO2-compensatieprojecten

Accenture BeLux maakt als eerste klant gebruik van de nieuwe service van Shell in België. “We willen onze werknemers meer bewust maken van hun CO2-gebruik en hen helpen hun uitstoot te verminderen”, zegt Accenture Mobility Lead Coen Krol.  “Op mobiliteitsvlak moedigen we dan ook al diverse duurzame initiatieven aan en CO2-compensatie is hierop een perfecte aanvulling. Door de samenwerking met Shell zijn we ervan overtuigd dat we een positieve impact kunnen hebben op het milieu.”

Accenture steunt het CO2-compensatieproject Kasigau Corridor in Kenia. Dit project is door Wildlife Works ontwikkeld en beschermt 200.000 hectare bedreigd bosgebied. Tot nu toe zijn met het project 300 banen gecreëerd, meer dan 50.000 bomen geplant, nieuwe klaslokalen en studiebeurzen voor lokale studenten gefinancierd en is de toegang tot drinkwater van meer dan 25.000 mensen verbeterd.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!