EV’s in je ondergrondse parkeergarage? Hier moet je infrastructuur aan voldoen

Laten we eerst een cliché de wereld uithelpen: elektrische wagens branden niet meer of minder dan auto’s met verbrandingsmotoren. Wel heeft een brand van een EV enkele specifieke kenmerken, waardoor die moeilijker te blussen valt, zoals de samenstelling van de batterij die voor een hevigere brand zorgt of de zogenaamde “thermal runaway”.

Dit laatste wordt gedefinieerd als een kritieke toestand die optreedt tijdens het laden met constante spanning, waarbij de stroom en de temperatuur van de batterij een cumulatief, elkaar versterkend effect veroorzaken, waardoor deze verder toenemen en tot de vernietiging van de batterij kunnen leiden via ontbranding. Het temperatuurmanagement van de batterij kan dit voorkomen, maar heel uitzonderlijk gebeurt dit niet, met ontbranding tot gevolg.

Daarom dringen sommige actoren, vooral uit de brandpreventiesector, aan op extra maatregelen om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en de interventie van de brandweer te vergemakkelijken.

Het was lange tijd wachten op nieuwe regelgeving, maar sinds eind vorig jaar weten we dat een aanpassing van het KB van 7 juli 1994 ‘tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen’ – kortweg KB ‘basisnormen brand’ – in voege zal gaan. In dit KB staan een aantal verplichtingen waaraan uw parking moet voldoen om als brandveilig te worden beschouwd. De aanbevelingen zijn grotendeels gebaseerd op de ‘Regel van Goed Vakmanschap – Brandveiligheid’ van vzw Fireforum gebaseerd, een vzw die streeft naar een betere brandveiligheid.

Van keuring laadinstallatie tot rookbeheersingsplan

Er wordt onder meer gesproken over het hebben van gekeurde laadinfrastructuur conform het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI), dat werd uitgebreid met deze vier punten:

  • Bij elke inrit van de parking moet een zichtbaar opgestelde en vlot bedienbare elektrische noodonderbreking worden voorzien.
  • Bij de centrale controle- en bedieningspost moet een centrale noodstop worden geplaatst die ook gekoppeld is aan de CO- en NO2-detectie.
  • Om te vermijden dat de laadpalen worden aangereden, moet stootbeveiliging worden voorzien en/of moeten de laadpalen voldoende hoog worden opgesteld.
  • De uitbater van de parking moet om de 3 maanden een visuele verificatie doen van de laadpaalinfrastructuur.

KB zet ook in op branddetectie en actieve rookbeheersing. Vanaf het toelaten van elektrische voertuigen in de parking (parkeren of laden) moet in de bestaande parkings een ventilatiestudie uitgevoerd worden door een gespecialiseerd studiebureau of gespecialiseerde onderneming.  Op basis van deze studie wordt een ventilatie-oplossing uitgevoerd, die zorgt dat de doelstellingen gerealiseerd worden.

Tot slot moeten de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat een door brand getroffen elektrisch voertuig na een eerste blussing door de brandweer, veilig kan geëvacueerd worden. Aangezien een EV die gebrand heeft een onstabiele batterij heeft, zou evacuatie via een lift onveilig zijn, waardoor in de geest van de wet parkings die enkel via een lift toegankelijk zijn geen EV’s mogen ontvangen, maar hier is nog geen duidelijkheid over.

Het ontbreken van een wettelijk kader voor dit soort zaken is iets wat we onderzoeken in onze enquête in samenwerking met AON Belgium. Heb jij hem al ingevuld? Dit duurt slechts 4 minuten!

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending