Febiac over proefproject kilometerheffing: “Gooi niet het kind met het badwater weg!”

Het eindrapport van het veelbesproken proefproject rond rekeningrijden is klaar. En de resultaten lijken weinig overtuigend. Het enthousiasme van de deelnemers is lauw, het effect met 5,5% minder afgelegde kilometer eerder beperkt. Maar dat hoeft, gezien de omvang van het proefproject en het beperkte aantal deelnemers, niet te verbazen.

Net daarom pleit automobielfederatie FEBIAC voor meer onderzoek en grootschaligere proefprojecten rond rekeningrijden. Want de federatie blijft overtuigd van het nut en de noodzaak van slim rekeningrijden om het verkeer in de toekomst vlot te houden of te krijgen, mits ingepast in een coherent pakket aan maatregelen. Het voelbare effect van een globale kilometerheffing is immers van een totaal andere orde dan die een veel te beperkt proefproject zonder flankerende maatregelen.

verbreding ring-w800-h600Een testgroep van slechts 1.200 deelnemers verdwijnt in het niets op een wegennet met tienduizenden andere weggebruikers. De deelnemers merken dus weinig of niks van hun inspanningen om rationeel te rijden. De testgroep was veel te klein om de totale verkeerstroom en de verkeersproblemen te beïnvloeden. Dat werkt natuurlijk niet motiverend. Mocht het globale verkeer met 5,5% afnemen – en  de files daardoor nog in veel hogere mate! – dan zou het effect van rekeningrijden wèl zichtbaar zijn en het enthousiasme veel groter”, stelt Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van FEBIAC, in een eerste reactie.  “Bovendien: rekeningrijden zet niet alle fouten en gebreken van ons mobiliteitsbeleid recht. Het ontmantelen van het secundaire wegennet was een kapitale fout en het openbaar vervoer wordt er niet plots performanter of gebruiksvriendelijker door. Het is dus niet omdat mensen worden aangezet om hun mobiliteitsgebruik te evalueren, dat zich spontaan evenwaardige alternatieven aandienen.”

De transitie naar een oplossingsgericht mobiliteitsbeleid is volgens FEBIAC een proces dat overtuigingskracht en uithoudingsvermogen vergt. Rekeningrijden is daar bovendien slechts één element van, en dit kleinschalige proefproject een eerste bescheiden stap.

Net daarom verdient rekeningrijden meer onderzoek en grotere proefprojecten om het effect ervan nog beter te kennen en het draagvlak te vergroten. Want rekeningrijden is, mits het geen extra belasting is maar de vervanging van de huidige autofiscaliteit, de eerlijkheid en evidentie zelve. De gebruiker betaalt, net zoals we dat voor andere diensten en producten doen. Wie rationeel en zuinig is, bespaart. Wie meer consumeert, draagt meer bij. Rekeningrijden mag geen andere ambities hebben dan van elke weggebruiker een kleine individuele gedragsverandering te bekomen die samen een groot collectief resultaat oplevert van minder files, minder milieuvervuiling en minder maatschappelijke kost. Dat is een faire deal.

Luc Bontemps besluit: “Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat een intelligente, nieuwe autofiscaliteit de onmisbare basis is voor een duurzame en betere mobiliteit. Een belasting in functie van het mobiliteitsgebruik is een onmisbare schakel in een hele reeks van maatregelen. Wij rekenen op de nieuwe regeringen om dit te integreren in hun mobiliteitsbeleid van de komende legislatuur.”

De basisprincipes van een slimme en duurzame mobiliteitsfiscaliteit en dito maatregelenpakket heeft FEBIAC verzameld  in dit dossier:   http://www.febiac.be/public/content.aspx?FID=687

Een slimme kilometerheffing:

  • Kost de gemiddelde verbruiker niet meer dan vandaag, en is sociaal gecorrigeerd
  • Beloont wie een inspanning levert om minder of schoner te rijden
  • Doet de CO2-uitstoot dalen met 9% of 1,4 miljoen ton per jaar
  • Maakt de files elke dag 28 km korter; dat is volle drie dagen file minder per jaar
  • Bespaart jaarlijks 12% of €700.000.000 aan maatschappelijke kosten

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!