FEBIAC: autobezit en autogebruik in 2025

_SAM3477-w800-h600Hoe staan we vandaag tegenover autogebruik en autobezit en zullen we de komende 10 jaar ons gedrag en onze houding fundamenteel veranderen? Op die vraag wou FEBIAC graag een antwoord en daarom liet het een grootschalig onderzoek uitvoeren. We geven u nu al de 10 belangrijkste bevinden mee en komen er uitgebreid op terug in het meinummer van FLEET.

 

 

  1. 83% van de Belgen rekent vandaag en in de nabije toekomst in de eerste plaats op de (eigen) auto om efficiënt, comfortabel en betrouwbaar mobiel te zijn. Functionele en rationele argumenten primeren in deze keuze.
  2. Andere vervoerswijzen scoren in appreciatie (beschikbaarheid, gebruiksgemak, comfort, flexibiliteit, betrouwbaarheid, …) op haast alle vlakken minder goed dan de auto, en dit binnen elk mobiliteitsprofiel en binnen elke leeftijdscategorie. De auto wordt op alle criteria (erg) gewaardeerd, behalve op het vlak van betaalbaarheid.
  3. Mobiliteit is cruciaal voor de Belg omdat het nauw verbonden is met vrijheid. Het wordt gezien als een basisrecht dat gevrijwaard en verzekerd moet worden door de overheid.
  4. 1 Belg op 2 rekent vandaag én in de toekomst uitsluitend op de eigen auto om aan de mobiliteitsnoden te voldoen
  5. 35% van de Belgen maakt gebruik van mobiliteitsoplossingen die een aanvulling zijn op het autogebruik voor specifieke verplaatsingen. Zij zijn pragmatici voor wie efficiëntie voorop staat.
  6. 13% van de Belgen, vooral stedelingen, kiest ervoor om zelf geen auto te bezitten of er zo weinig mogelijk een beroep op te doen. Deze keuze is niet zozeer ingegeven door anti-autogevoelens, wel door financiële redenen. Deze groep van ‘idealisten’ kent de grootste rol toe aan de eigen verantwoordelijkheid om mobiliteitsproblemen aan te pakken.
  7. 80% van de jongeren tussen 19 en 24 jaar heeft een rijbewijs of is bezig het te behalen. Jongvolwassenen erkennen de rol en de noodzaak van een eigen auto om te voldoen aan de eisen op het vlak van mobiliteit in onze samenleving, zowel vandaag als morgen. Wordt een rijbewijs later behaald dan in het verleden, dan is dat te linken aan algemene maatschappelijke trends zoals: jongeren die langer thuis wonen, langer studeren, en vaker langere periodes in het buitenland verblijven (studies).
  8. De keuze voor een nieuwe auto is in de eerste plaats een weloverwogen, rationele beslissing waarbij de consument actief online informatie zoekt en al in een vroeg stadium beslist over het merk van zijn of haar keuze.
  9. Het aantal bezoeken aan dealerships voorafgaand aan een aankoop is gedaald en zal in de toekomst nog verder afnemen. De consument hecht wel veel belang aan het kwalitatieve contact met de merkvertegenwoordiger.
  10. Er is interesse van de consument voor ‘connected services’ in het voertuig. Een kleine meerderheid ziet de toegevoegde waarde van deze diensten vooral op het vlak van mobiliteit, voertuigbeveiliging en autoverzekering.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!