FEBIAC geeft blauwdruk voor een sterke vereenvoudiging van de autofiscaliteit

van Kan-w800-h600Voorzitter van FEBIAC, Thierry van Kan, brak tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van FEBIAC afgelopen woensdag 19 juni een lans voor een sterk vereenvoudigde autofiscaliteit in ons land. Hij deed dat in het bijzijn van het kruim van de Belgische autosector en van Federaal Minister van Financiën Koen Geens.

FEBIAC komt in samenwerking met PriceWaterhouseCoopers dit najaar naar buiten met een studie die een blauwdruk zal geven voor een intelligente autofiscaliteit die eveneens de mobiliteit ten goede komt. Thierry van Kan gaf de aanwezigen een primeur door de zes belangrijkste krachtlijnen van deze studie toe te lichten.

We citeren letterlijk uit de speech van de heer van Kan:

  1. Deze nieuwe fiscaliteit zal het gebruik, eerder dan het bezit van een auto – zoals nu het geval is – , belasten om het rijgedrag en de gewoonten van bestuurders te beïnvloeden.
  2. Zo moet zij dé motor worden van een actief verkeersmanagement en van filebeheersing.
  3. Ze zal voorrang geven aan schone technologieën en zo de vergroening van ons wagenpark versnellen.
  4. Deze fiscaliteit moet ook sociaal aanvaardbaar zijn.
  5. En dat alles moet gepaard gaan met een budgettaire neutraliteit: de nieuwe voorstellen moeten de bestaande autofiscaliteit vervangen (BIV, rijtaks, VAA). Ze mogen de gemiddelde particuliere of professionele bestuurder niet meer kosten en mogen de overheid als geheel niet meer of minder opbrengen.
  6. Er moet een groter deel van de inkomsten (men praat toch over 15 miljard euro) worden besteed aan een kwalitatief wegennet enerzijds en echte mobiliteitsoplossingen anderzijds. Dit alles in een juiste verdeling over de drie gewesten.

De heer van Kan zei ook nog dat we  FEBIAC meer en meer zullen horen pleiten voor een kilometerheffing voor alle voertuigen vanaf 2016, het jaar waarin die vergoeding door de drie Gewesten zal worden ingevoerd voor vrachtwagens. Door die veralgemeende  kilometerheffing te combineren met andere maatregelen die geloofwaardige alternatieven mogelijk maken (transitparkings, echt multimodaal verkeer en thuiswerk), moet het volgens FEBIAC mogelijk zijn zowel in onze steden als op het platteland een doeltreffende mobiliteit creëren.

Minister Geens hield zich tijdens zijn toespraak op de vlakte, maar sloot zijn uiteenzetting wel af met een open invitatie voor iedereen die ideeën wilde aandragen voor een betere autofiscaliteit en mobiliteit. In dat opzicht zijn de voorstellen van de FEBIAC en de heer van Kan alvast een mooie voorzet.

Tags: Mobiliteit