Febiac: heksenjacht is onterecht

Bij Febiac kunnen ze ook niet lachen met Dieselgate. Maar – zo blijkt uit een opiniestuk van topman Luc Bontemps in De Standaard – is een heksenjacht tegen heel de industrie dan weer een stap te ver. Ziehier enkele citaten.

20150823 BRUSSEL Luc Bontemps en Pieter Timmermans FOTO BAS BOGAERTSBontemps hekelt de ongenuanceerdheid van de media over het normverbruik en het reële verbruik:

“De sjoemelsoftware die VW in een aantal van zijn dieselwagens heeft geïnstalleerd, brengt meteen ook het debat over het normverbruik en het reële verbruik van voertuigen op gang. Recent nog bleek dat het verschil tussen beide soms tot 40% oploopt en dat de kloof tussen de testwaarde en de reële waarde de voorbije 15 jaar fors is gegroeid. Dus werd lustig getiteld: autoconstructeurs liegen steeds meer over het verbruik van hun voertuigen. Dat verdient op zijn zachtst gezegd een nuancering, neen, het verdient een correctie.”

Bontemps verklaart waarom destijds gekozen is voor een labotest maar erkent dat hij verre van perfect is:

“De labo-test heeft echter ook een groot nadeel: hij kan onmogelijk het individuele rijgedrag en de specifieke rijomstandigheden van iedere Europeaan weergeven. Bovendien – en daar is iedereen het over eens – sluit de test steeds minder aan bij de realiteit van het verkeer en de voertuigtechnologie van vandaag. Dat hoeft niet te verbazen indien je weet dat de test stamt uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Er is dus terecht een nieuwe test in opmaak. Die simuleert hogere snelheden, meer snelheidsvariaties en ook wat pittigere acceleraties dan in de ronduit luie huidige cyclus. Een deel van die nieuwe test gebeurt straks nog steeds in het labo, voor een ander deel komt er een wegtest (de zogenaamde Real Driving Emissions). Europa en de groene beweging willen dat die nieuwe test er in 2017 komt; de autobranche pleit voor 2020. Daar zijn in onze ogen goede redenen voor. De condities waaronder de wegtest zal gebeuren, zijn immers nog niet precies bepaald. Hoe zal het rijgedrag zijn tijdens de test: sportief of gezapig? Hoe zijn de temperatuur en de weersomstandigheden? Welke hellingsgraad moet er worden overwonnen? Komen emissies bij buitensporig rijgedrag, eigenlijk een verantwoordelijkheid van de chauffeur, ook in aanmerking? Dat wordt pas duidelijk in de loop van 2016. Het mogen details lijken, maar dat zijn het niet. De ontwikkeling van voertuigen moet hier worden afgestemd, en dat vraagt tijd. 2020 lijkt ons een realistische en niet onredelijke timing. Bovendien is 2020 het jaar waarin een nieuwe CO2-norm van kracht wordt: gemiddeld 95 g/km. Beide samen introduceren lijkt ons logisch.

De rechtervoet van de chauffeur kan onmogelijk in de test worden meegenomen, net als het complexe stadsverkeer en het extra brandstofverbruik dat hiermee gepaard gaat.

20150823 BRUSSEL Luc Bontemps en Pieter Timmermans FOTO BAS BOGAERTSDe autobranche rekent er samen met onder andere de politiek en de groene beweging op dat de verbruiksresultaten (en dus de emissies) van de nieuwe test dichter zullen aansluiten bij het reële verbruik op de weg. Maar maak u geen illusies, het testresultaat zal nooit perfect kunnen overeenstemmen met eenieders verbruik! Er zullen belangrijke afwijkingen blijven, onvermijdelijk. De rechtervoet van de chauffeur kan onmogelijk in de test worden meegenomen, net als het complexe stadsverkeer en het extra brandstofverbruik dat hiermee gepaard gaat. De test, ook de nieuwe test die eraan komt, blijft in de eerste instantie een vergelijkingsbasis en een streefdoel: als de omstandigheden zich ertoe lenen en wanneer ik als chauffeur ook een inspanning doe om zuinig en schoon te rijden, dan komen test- en reëel verbruik in elkaars buurt of zijn ze gelijk. Maar dat is met de huidige test ook enigszins het geval.”

We mogen in de emotie van het moment ook niet de fout maken om iedereen te beschuldigen en ten kwade te duiden.

Bontemps legt er tevens de nadruk op dat een heksenjacht de jarenlange inspanningen van constructeurs onder de tafel veegt en dat dit helemaal onterecht is:

“Tenslotte is de voorbije jaren de druk op de autoconstructeurs om auto’s met een lager verbruik en een lagere uitstoot te produceren enorm toegenomen. En ze zijn met diverse antwoorden gekomen om de uitdaging aan te kunnen gaan: efficiëntere motoren, alternatieve aandrijfconcepten, elektrische auto’s, hybrides, downsizing van motoren, lichtere materialen en ga maar door. Als consument kan je je makkelijk vergewissen van deze vooruitgang. Maar voor de goede orde: van een aantal van die nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld een automatisch start-stopsysteem, is geweten dat ze nog meer resultaat opleveren op de testbank dan op straat. Dat lijkt me echter geen reden om ze met de vinger te wijzen of ze te bannen, integendeel. We hebben alle mogelijke middelen nodig om verder te blijven werken aan schoner en duurzamer verkeer. FEBIAC betreurt ten zeerste de overtredingen die aan het licht zijn gekomen. Die doen het merk en de hele autobranche echt geen goed. We mogen in de emotie van het moment ook niet de fout maken om iedereen te beschuldigen en ten kwade te duiden. De huidige situatie is bijzonder jammer voor de vele duizenden, zelfs honderdduizenden werknemers in de autobranche die zich dag na dag inzetten om hun producten beter en schoner en duurzamer te maken. Die inspanningen zijn reëel en absoluut lovenswaardig. Ik zou niet willen dat zulks in de huidige crisis wordt vergeten.”

Tags: Auto