Febiac over Vlaamse autofiscaliteit: vergroenend maar onbegrijpelijk

CO2 uitstootAutokopers in Vlaanderen dienen vanaf 2016 rekening te houden met hogere tarieven voor de belasting op inverkeerstelling (BIV), maar ook met een nieuwe berekeningswijze voor de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB) in Vlaanderen. De nieuwe BIV en VKB gelden voor wie een (niet geleasede) nieuwe of tweedehandse wagen in Vlaanderen inschrijft. Het rijdende autopark blijft ongemoeid.

Febiac vindt het positief dat de Vlaamse regering kiest voor een “voorzichtige vergroening” en bijzondere aandacht heeft voor hybride, elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen. Over de verhoogde BIV is de federatie dan weer minder te spreken omwille van haar “schier onbegrijpelijke complexiteit”. Wat Febiac helemaal niet begrijpt, is dat de nieuwe BIV erg streng is voor de nieuwste en minst vervuilende diesels. Voor heel wat Euro6 diesels bedraagt de nieuwe BIV een veelvoud van de huidige tarieven.

Febiac vat zijn opmerkingen als volgt samen:

Positief

– Alternatieve aandrijfconcepten zoals (hybride) elektrische auto’s en auto’s op aardgas blijven een fiscaal interessante behandeling krijgen.
– Luchtkwaliteit en invloed op het klimaat bepalen de hoogte van de tarieven.
– De berekening van groene VKB werkt, net als de BIV, met de Europese Euronormen en CO2-uitstoot.

Negatief

– Nieuwe diesels worden fors benadeeld ten opzichte van oudere diesels. De nieuwste Euro6 diesels, mét een performante roetfilter en met een NOx-katalysator, moeten méér BIV betalen dan Euro4 diesels zonder roetfilter
– Een gemiste kans om de Vlaamse verkeersfiscaliteit te vereenvoudigen tot 1 vergroende en begrijpelijke jaarlijkse verkeersbelasting met stabielere fiscale opbrengsten voor overheid

Geen verrassing

– BIV-tarieven worden gemiddeld met 1/3e verhoogd om de erosie van de inkomsten te compenseren die de voorbije periode werd opgetekend
– Diesel wordt gepenaliseerd

Als gevolg hiervan verwacht Febiac een terugloop van de verkoop van dieselwagens ten voordele van benzinewagens. Volgens Febiac geeft dit meer dan waarschijnlijk aanleiding tot een hogere gemiddelde CO2-uitstoot, want benzinewagens stoten makkelijk 10% meer CO2 per km uit dan een vergelijkbare dieselwagen.

Rechtzetting BIV

De onderhandelingen rond de groene VKB lopen nog. Febiac vraagt dat de BIV-benadeling van nieuwe ten opzichte van oude diesels wordt rechtgezet via een betekenisvol lagere VKB voor Euro6 wagens dan voor Euro4 voertuigen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto