FEBIAC voortaan vertegenwoordigd in het Groothertogdom Luxemburg

GuidoSavi-optimizedFEBIAC telt meer dan 140 leden, waarbij een meerderheid van invoerders die zowel op de Belgische als op de Luxemburgse markt actief zijn. Op vraag van haar leden, heeft FEBIAC sinds kort een vertegenwoordiger aangesteld die zal instaan voor de activiteiten van onze federatie op Luxemburgs grondgebied.
FEBIAC vertrouwt deze taak toe aan Guido Savi als FEBIAC Advisor Luxemburg. Guido Savi heeft een licentie in economische en administratieve wetenschappen en beschikt over een internationale ervaring in het bedrijfsleven.
“Naast een meer uitgebreide vertegenwoordiging van onze leden, is het doel van deze demarche om al onze steun toe te zeggen aan de autoriteiten en actoren in de automobielbranche en dit wat betreft mobiliteit, milieu, fiscaliteit, technologie en reglementering » duidt Luc Bontemps, Afgevaardigd Bestuurder van FEBIAC. « De leden van FEBIAC kunnen inderdaad genieten van het onderbouwde advies van de verscheidene gespecialiseerde afdelingen die onze federatie telt. Ik denk aan onze studiedienst, ons data-departement, onze juridische ondersteuning, onze lobby op beleidsniveau, of nog, onze communicatieafdeling en de expertise voor wat betreft automobielrecyclage.”
Op internationaal niveau is FEBIAC lid van OICA, ACEA en ACEM.

#Auto

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending