Febiac ziet versmalling E40 niet zitten

rijstroken-e40-w800-h600De plannen om de E40 Luik-Brussel op het grondgebied van het Brussels Gewest van 2×6 naar 2×3 rijstroken terug te brengen en zeker de manier waarop dit wordt gecommuniceerd, zijn voor Febiac een zoveelste bewijs van het totale en schrijnende gebrek aan globale mobiliteitsvisie in onze hoofdstad.

Geen impactanalyse?

Febiac laakt vooral het feit dat  er voorafgaand aan deze ingreep geen deugdelijke impactanalyse werd opgesteld en gecommuniceerd met alle betrokken stakeholders en met de andere Gewesten: “Febiac kant zich niet tegen een permanente evaluatie van het wegennet en de verkeersinfrastructuur. Infrastructuur moet in fase zijn met de vraag naar mobiliteit en het aanbod van alternatieven, daar zijn wij het mee eens. Maar dergelijke structurele beslissingen kunnen niet zonder dat de gevolgen ervan becijferd worden en zonder dat er passende en aantrekkelijke mobiliteitsoplossingen worden aangeboden. Overstapparkings, multimodale hubs, een vlot hoofdwegennet, veilige tunnels, comfortabele metro- en buslijnen, performante autodeelprojecten,… eerst moet er een volwaardig alternatief zijn voordat de capaciteit op hoofdwegen zoals de E40 eventueel kan worden beperkt. De dagelijkse files bewijzen dat er absoluut geen capaciteitsoverschot is vandaag.
Zonder overleg en alternatief de ochtendfiles richting Brussel een paar kilometer achteruitschuiven en de verliestijden nog verhogen is allerminst een oplossing. Ook Brussel zelf zal er de prijs voor betalen. Indien ons land de mobiliteit van haar burgers ernstig neemt, wanneer komt er dan een globaal Masterplan Mobiliteit op lange termijn, eerder dan enkel het kortzichtige eigen belang te dienen?”, luidt het bij de federatie.

Niet enkel Febiac is momenteel nog niet overtuigd van de plannen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB vragen dat er genoeg alternatieven worden voorzien voor pendelaars, nog voor de werken volgend jaar effectief van start gaan. De Fietsersbond is wel positief.

Geen capaciteitsverlies

Het kabinet van Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet (SP.A) benadrukt dat ze hun huiswerk wel degelijk gemaakt hebben. “De gevolgen voor de pendelaars zijn wel degelijk bestudeerd, en de resultaten zijn duidelijk”, zegt Pascal Smet.

“Dit project past in de herinrichting van de wijk rond de Reyerslaan. In dat kader zijn er al veel studies gebeurd. Er is geen sprake van capaciteitsverlies voor pendelaars. Onze Vlaamse collega op Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft dat ook al bevestigd in het Vlaams Parlement: dit plan heeft geen negatieve impact op de E40 aan Vlaamse kant”, zegt men op het kabinet van Smet.

Tags: Mobility