Federale regering zet vol in op cash for car en Brussel countert met fiets en openbaar vervoer

De Federale regering is niet van plan om een volwaardig mobiliteitsbudget in te voeren. Via onze bronnen vernamen we dat vol wordt ingezet op een cash for car wetsontwerp, dat SD Worx momenteel uitwerkt in opdracht van de regering. De regering negeert daarmee de sociale partners, die voorstander zijn van een mobiliteitsbudget. Zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties geven de voorkeur aan een flexibele formule waarbij bijvoorbeeld een (kleinere) auto wordt gecombineerd met alternatieven zoals openbaar vervoer en een fiets. In het politieke landschap zit coalitiepartner CD&V op dezelfde lijn, terwijl Open VLD en MR het cash for car principe steunen. N-VA hield zich in het dossier de afgelopen maanden op de vlakte maar lijkt zich nu dus aan te sluiten bij de Open VLD en MR. De modaliteiten van hoe groot dergelijke cashvergoeding zal zijn en welke fiscale behandeling die zal krijgen, zijn momenteel nog niet bekend.

Brussel countert …

Ondertussen speelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cavalier seul met een eigen mobiliteitsplan. Minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) stelt – geruggensteund door Minister van Mobiliteit Pascal Smet – voor om werknemers die in Brussel werken een fiets cadeau te doen of een treinabonnement terug te betalen op kosten van de werkgever. Daarnaast zou de werknemer ook recht hebben op een abonnement op fietsverhuurdienst Villo. De werknemer mag dus zijn bedrijfswagen houden maar het gebruik voor woon-werkverkeer wordt ontmoedigd … en de werkgever betaalt de rekening. Brussel hoopt daarmee de file uit te dunnen, iedere dag rijden immers 200.000 auto’s de hoofdstad binnen.

De maatregel zou reeds vanaf 2018 in voege gaan en is van toepassing voor iedereen die in Brussel werkt en een bedrijfswagen heeft. Volgens berekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er 38.000 mensen met een bedrijfswagen die voldoen aan de voorwaarden. Bedrijven met minder dan honderd werknemers of minder dan tien auto’s in hun vloot ontsnappen aan de regeling.

Uniform beleid veraf

Dat de Federale Regering en Brussel met compleet tegengestelde scenario’s komen opzetten, zal wellicht veel wenkbrauwen doen fronsen. Eens te meer is een uniform (fiscaal) mobiliteitsbeleid op de verschillende bevoegdheidsniveaus niet mogelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd …