Federaties en mobiliteitsclubs: “Dit is de doodsteek voor echt mobiliteitsbudget”

De federaties Febiac, Renta, Traxio en mobiliteitsclubs Touring en VAB reageren in een gezamenlijk persbericht zeer teleurgesteld op het nieuws dat de Federale regering niet kiest voor een volwaardig mobiliteitsbudget maar voor een cash for car scenario.

Inruilvergoeding voor de bedrijfswagen

“Het huidig ontwerp dekt de lading niet meer, vandaar dat men beter kan spreken van een “inruilvergoeding voor de bedrijfswagen”.  De werkgevers die in hun bedrijf een duurzaam toekomstgericht multimodaal mobiliteitsmanagement willen gaan voeren krijgen hiervoor geen sturend federaal werkinstrument. Een totaal gemiste kans want het overschaduwt en hypothekeert zelfs de ambitieuze gewestelijke en lokale mobiliteitsplannen voor de komende jaren”, luidt het bij de federaties en de mobiliteitsclubs.

Vervolgens gaat het verder: “Febiac, Renta, Traxio en de mobiliteitsclubs VAB en Touring hebben de afgelopen jaren op alle echelons hun verantwoordelijkheid genomen om op hun domein (mét hun bedrijven, werknemers, automobilisten en de sociale partners)  mee te denken over de opzet van een toekomstgericht sturend instrument om bedrijven toe te laten een multimodaal mobiliteitsmagement te kunnen uittekenen.  Het huidige voorstel beperkt zich tot het omzetten van de bedrijfswagen naar een cashvergoeding op basis van de catalogusprijs van het voertuig, onder aftrek van het voordeel alle aard, zonder enige verplichting voor de begunstigde om dat bedrag te besteden aan een alternatief voor de wagen. Er zal vooral fiscaal geoptimaliseerd worden zonder enige bekommernis over de mobiliteitskeuze.   Een gemiste kans. Enkel wie vandaag weinig kilometers aflegt met zijn bedrijfswagen of al een erg milieuvriendelijke wagen heeft (laag voordeel alle aard met hoge catalogusprijs)  zou eventueel voordeel uit het huidige regeringsontwerp kunnen halen. Het is totaal onduidelijk waar hier de maatschappelijke winst of het sturende element zit. Deze inruilvergoeding zal op geen enkel vlak een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen en de vermindering van de economische kosten van files (congestie of file, multimodale keuzes op vlak van woon-werk, milieu- en ruimtelijke ordeningproblemen, emissies,…).”

Nieuw overleg gevraagd

Uit een recente studie van het studiebureau Traject blijkt nochtans dat een mobiliteitsbudget dat voorziet in een brede mix  van duurzame vervoersalternatieven, en dat geïntegreerd wordt binnen een ruimer bedrijfsvervoerplan, tot 15 % van de autoverplaatsingen kan verminderen.

“Werkgevers en HR-diensten  krijgen er nu administratief opnieuw een complexe regeling bij waarbij niet uitgesloten is dat de ‘rompslomp’ rond kilometervergoedingen voor de professioneel afgelegde kilometers met de privéwagen terug van weggeweest is, laat staan misbruiken of creatief omgaan met afgelegde professionele kilometers die dan opnieuw de staatskas of fiscus benadelen. De gewesten die bevoegd zijn voor mobiliteit krijgen op deze wijze een vergiftigd geschenk met het oog op de komende  mobiliteitsplannen. De vijf federaties vragen dringend overleg en een bijsturing of amendering van het huidige ontwerp en vragen met aandrang om het advies van de sociale partners in rekening te nemen”, besluit het persbericht.

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!