FLEET Research, deel 4 | Henri de Hemptinne (GDA-Traxio): “Laadpalen? Ik zie daar niet meteen een businessmodel in voor onze dealers”

Een ander luik van ons onderzoek over de evolutie van de autoverkoop tussen nu en 2026-2030. Deze keer focus op de dealers. Omdat de elektrificatie ook op hen een grote invloed zal hebben. EV’s hebben immers minder onderhoud nodig en zijn ook minder pannegevoelig. Hoe zullen de concessiehouders daar mee omgaan? We vroegen het aan Henri de Hemptinne, zaakvoerder van CIAC en ook voorzitter van GDA Traxio.

Het landschap van de concessiehouders is de afgelopen jaren veranderd met een grote consolidatiegolf. Hoe ziet u dat de komende jaren evolueren?

HdH: “ik ben ervan overtuigd dat we zeker nog niet aan het einde van de consolidatiegolf zitten. Alle merken zijn daar mee bezig. Er zullen dus nog meer kleinere dealers de deuren sluiten of overgenomen worden. Die evolutie is noodzakelijk is in functie van de rentabiliteit en leefbaarheid van onze bedrijven. De marges op nieuwe wagens zullen nog verder verminderen. Idem dito voor de herstellingen, die bovendien nog meer gespecialiseerd zullen worden.”

Daar komt nu de elektrificatie van het wagenpark bij. Hoe zullen deze trends uw sector veranderen?

HdH: “Het is geen geheim dat EV’s minder onderhoud nodig hebben. Er moet geen olie ververst worden, er is geen koelvloeistof, koppeling of versnellingsbak. Dus  veel onderhoud en herstellingen zullen wegvallen naarmate de elektrificatie toeneemt. En zelfs remmen zullen minder onderhoud nodig hebben omdat de meeste hybride en elektrische modellen zijn uitgerust met een regeneratief remsysteem. Moesten alle auto’s van vandaag op morgen elektrisch zijn, dan zou ik mijn materieel en mensen met 75 à 80% moeten verminderen.”

Maar dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Hoe schat u die transitie in?

HdH: “Inderdaad, zo’n vaart zal het niet lopen. Het overgrote deel van de bedrijfswagens zal tegen 2026 inderdaad elektrisch zijn. Maar een deel zal nog altijd op benzine of diesel rijden omdat ze niet anders kunnen omwille van hun verplaatsingsprofiel. Ik ben er dus zeker van dat sommige bedrijven ondanks het ontbreken van fiscale voordelen nog steeds voor verbrandingsmotoren zullen kiezen. Maar we beseffen ook wel dat dit niet meer het grote volume zal zijn en dat we sowieso minder werk zullen hebben.”

Uit de statistieken blijkt dat de bedrijfswagens het voortouw nemen op het vlak van elektrificatie. Hoe schat u de particuliere markt in?

HdH: “Die transitie naar elektrisch zal trager verlopen. De gemiddelde leeftijd van een particuliere auto ligt rond de 11 à 12 jaar. Dus zelfs met een fase out van verbrandingsmotoren tegen 2030, kunnen die nog tot 2040 met verbrandingsmotoren rijden. Of ze ondertussen toch de overstap naar elektrisch maken, hangt af van een aantal factoren. Het modellenaanbod en de prijszetting en de vooruitgang van de (batterij)technologie zullen daar de doorslaggevende factoren zijn. Want een van de eerste vragen die  particulieren aan ons stellen is de autonomie van een EV.”

Vind hier de drie eerste delen van onze studie

Hoe zal het verdienmodel van de concessiehouders de komende jaren veranderen? Transitie brengt ook opportuniteiten met zich mee …

HdH: “Wat er zeker aankomt – en dat gebeurt nu al – is dat de technologische evolutie een hoge vlucht neemt. Nu ligt de focus op elektrificatie maar die gaat hand in hand met (semi)-autonoom rijden. Wij gaan mee in die transitie, wat ook betekent dat onze mensen opleidingen volgen en steeds meer evolueren van ‘mechanische’ specialisten naar elektronicaspecialisten. We zien ook opportuniteiten op het vlak van proactief onderhoud en herstellingen. Auto’s meten nu al zelf parameters, die zullen in de toekomst allemaal gedigitaliseerd en automatisch doorgestuurd worden. Als sensoren bijvoorbeeld aangeven dat de remblokken bijna versleten zijn, zal die info bij ons terecht komen en zullen wij de klant uitnodigen om ze te laten vervangen. Een andere opportuniteit blijft schadeherstel. Dankzij ADAS-systemen dalen de grote schades wel maar mensen blijven desondanks kleine schades rijden. En die herstellingen vraagt ook meer technische kennis, net omdat er zoveel sensoren en camera’s in hedendaagse auto’s zitten. En ook voor het herstellen van EV’s is specifieke technische kennis nodig, zodat er veilig aan gewerkt kan worden. Het is dus niet zo dat wij als sector de toekomst somber inzien. Het zal anders zijn, maar service zal altijd nodig zijn.”

Laatste vraag: moeten concessiehouders ook de ambitie hebben om service rond laadpalen aan te bieden?HdH: “Ik denk het niet. Dat is niet alleen te technisch en er komt ook teveel kijken bij de plaatsing. Want het gaat niet alleen om de laadpaal, maar soms moet de elektrische installatie bij de klant ook aangepast worden. Ik zie daar niet meteen een businessmodel in voor onze dealers. Wat niet wegneemt dat we via partnerships met specialisten wel een stuk consulting kunnen doen en daar een commissie op nemen.”

#Auto

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending