FLEET Research, deel 5: Welke impact zal het nieuwe belastingstelsel hebben op de markt tegen 2030?

In het kader van een studie over de evolutie van de autoverkoop in de periode 2026-2030, heeft de redactie van FLEET(.be) een beroep gedaan op prognoses van het Kenniscentrum Febiac, onder leiding van Michel Martens. Deze houden rekening met zowel de Europese CO2-doelstellingen als de elektrificatie van bedrijfswagens vanaf 2026. Ze ziet er als volgt uit.

IMPACT OP DE INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE WAGENS – Volledige markt

Dit is hoe de inschrijvingen van nieuwe auto’s er naar verwachting in de toekomst zullen uitzien:

 • In 2025 :
  • 29% BEV (145.000 eenheden)
  • 25,5% PHEV (127.500 eenheden)
 • In 2026 :
  • 45% BEV (225.000 eenheden)
  • 15,5% PHEV (77.500 eenheden)
 • In 2030 :
  • 65% de BEV (325.000 eenheden)
  • 12,5% de PHEV (62.500 eenheden)
 • IMPACT OP DE INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE WAGENS – Particulieren vs. Bedrijven

“In 2026 moeten bedrijfsauto’s ’emissievrij’ zijn om in aanmerking te komen voor belastingaftrek. We schatten dat er nog steeds een ‘niet-elektrische’ vlootmarkt zal zijn van ongeveer 20% (waarvan 15% PHEV’s), vooral daar waar de ecosystemen van laadstations niet bevredigend zijn,” legt Michel Martens, directeur van het FEBIAC Kenniscentrum uit.

Zo zullen de registraties er tegen 2030 uitzien:

Bedrijven:                                                                        Particulieren:

* 100% BEV (250.000 eenheden)                               * 30% BEV en benzine (75.000 elk)

                                                                                          * 25% PHEV (62.500)                              

* 15% diesel (37.500)

 • IMPACT OP HET WAGENPARK

De prognoses op vlak van registraties zijn vertaald naar het effect op het totale wagenpark. “Van bij de start gaan we ervan uit dat 50% van de elektrische bedrijfswagens en 25% van de PHEV’s van bedrijven op het einde van hun contract (vijf jaar, in ons model) op de tweedehandsmarkt in België zullen worden gebracht, door een gebrek aan oplaadinfrastructuur in de gebruikelijke bestemmingslanden de Belgische eindecontractwagens,” merkt Michel Martens (FEBIAC) op.

Hij gaat verder: “Zonder de vergroening van bedrijfsauto’s zou het wagenpark in 2030 minder dan 750.000 100% elektrische auto’s tellen. Met het nieuwe belastingstelsel zal dit aantal stijgen tot meer dan 1,5 miljoen volledig elektrische auto’s. Dit alles gaat ten koste van plug-in hybrides, die naar verwachting zullen dalen van een scenario van 915.000 eenheden met de Europese doelstellingen alleen tot 534.000 eenheden met de toevoeging van federale belasting op bedrijfsauto’s.”

3 vragen aan Michel Martens (FEBIAC)
“Vloten zorgen mee voor de elektrificatie van de particuliere markt”

Er wordt gezegd dat de automarkt de komende jaren (licht) zal dalen. Kunt u deze informatie bevestigen?

In al onze prognoses hebben wij hiermee rekening gehouden, we gaan immers uit van een markt voor nieuwe auto’s van ongeveer 500.000 eenheden per jaar. In de laatste jaren vóór Covid hadden we een markt van ongeveer 550.000 nieuw ingeschreven auto’s per jaar.

Moeten we ook een daling op de fleetmarkt verwachten?

Ik zie een neerwaartse trend, maar met de mogelijkheid van een inhaalbeweging. Laat me het uitleggen. Door de elektrificatie en vooral de trend naar meer structureel telewerken verwachten wij dat de norm voor de leasingcontracten zal stijgen van 4 jaar/120.000 km naar 5 jaar/100.000 km, waardoor de omloopsnelheid en de vernieuwingsgraad van bedrijfswagens zal dalen. Als we opnieuw uitgaan van een wereldwijde nieuwe markt van 500.000 eenheden met 50% vloot en 50% particulier, bestaat het risico dat de fleetmarkt een lichte daling kent.

Tegelijkertijd is het duidelijk dat, nu de fiscaliteit bedrijfsauto’s met nulemissie bevoordeelt, de wagenparkmarkt van cruciaal belang zal zijn voor de CO2-reductie en het halen van de Europese doelstellingen. Het is heel goed mogelijk dat bedrijven, met name omdat zij een groen imago nastreven, vanaf 2026 meer bedrijfswagens zullen aanbieden om particulieren te helpen hun automobiliteit ecologischer te maken. De vlootmarkt zou dus zijn lichte daling door een tragere rotatie kunnen goedmaken.

Zal de elektrificatie van de particuliere markt via de bedrijfswagens verlopen?

Vanaf 2025 zullen de huidige elektrische modellen die in bedrijfsvloten worden gebruikt op de tweedehandsmarkt komen. In Oost-Europa, het traditionele exportkanaal voor eindecontractauto’s, is noch de infrastructuur, noch de mentaliteit klaar voor (tweedehands) elektrische voertuigen. Een deel van het Belgische volume kan waarschijnlijk in Nederland, Finland of Noorwegen worden verkocht, landen waar vandaag al een ecosysteem voor elektrische wagens op poten staat. Maar in onze hypothese zal 50% van dit volume op de Belgische markt blijven, waardoor deze wagens zouden kunnen bijdragen tot de elektrificatie van het private wagenpark…

Download gratis de studie

In deze studie over de evolutie van de autoverkoop tot 2030 vindt u talrijke getuigenissen van professionals en verhelderende cijfers en prognoses.

U kan hem hier gratis downloaden.

#Auto #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending