Verzwakt de fleetverkoop de rentabiliteit van de concessiehouders?

TRAXIO, de Federatie van de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren, analyseerde de fiscale gezondheid van de autodistributiesector in België. Ondanks een globaal gezien positieve economische conjunctuur en een verhoging van het zakencijfer, gingen de marges in 2017 naar beneden. De schuld van de fleet?

In 2017 kwam er een einde aan het herstel dat de merkverdelers kenden in 2015 en 2016. Alle vijf gemonitorde indicatoren gingen erop achteruit in 2017. Reeds in 2016 waren er al tekenen van een verminderde groei in vergelijking met 2015 toen er een grotere sprong voorwaarts werd gezet.

Dit zijn de grote conclusies van het onderzoek:

  • De mediaan brutomarge nam gemiddeld met 0,16 punten af in 2017 tot 2,6%.
  • De nettomarges kenden een nog iets grotere daling van 0,14 punten in vergelijking met 2016.
  • De mediaan nettomarges, waarbij ook rekening wordt gehouden met investeringen, kwamen in 2017 uit op 1,6%.
  • Het doorsnee nettorendement op het eigen vermogen (ROE) na belastingen bij de merkverdelers lag op 7,3% in 2017 en op 6,9% over de periode 2013-2017
  • De schuldgraad steeg in 2017 tot 66,0% (tegenover 64,6% in 2016), wat wel een perfect aanvaardbare niveau is.
  • Ook de liquiditeitsratio, die aangeeft in welke mate de onderneming haar korte termijn betalingsverplichtingen kan nakomen, daalde met bijna 1 punt in 2017 tot 2,03.

De oorzaken

“Deze verzwakking van de rentabiliteit is het resultaat van diverse factoren en in de eerste plaats van een gevoelige toename van de fleetverkoop (+6 %)”, beweert men bij TRAXIO. “Deze verkopen zorgen weliswaar voor een toename van het aantal verkochte voertuigen en dus van het aantal inschrijvingen in België maar ze wegen op de rendabiliteit van de distributie-ondernemingen die er voor hun omzet afhankelijk van zijn.” Wij voegen er wel aan toe dat door deze volumeverkopen de dealers hun quota’s halen en daarmee de zo belangrijke bonussen trekken.

Een andere kwestie is het gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten waardoor de werkgevers de lonen moeten verhogen, tenminste als ze hun personeel willen behouden.

“Tot slot zijn er bijkomende investeringen nodig omdat de constructeurs hogere eisen stellen. Ook dat vreet aan de marges, verhoogt de schuldgraad en vermindert de liquiditeit”, aldus TRAXIO.

De toekomst

De confederatie kijkt niet echt optimistische naar de toekomst: “Bepaalde aspecten, zoals de hertekening van de netwerken en de daarmee gepaard gaande herziening van de distributieovereenkomsten, de komst van de zelfrijdende elektrische wagens die ongetwijfeld gedeeld zullen worden en de openbare mobiliteitsmaatregelen in België en in het buitenland, zorgen voor veel onzekerheid die gevolgen zal hebben voor de toekomst van de autodistributie.”

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!