#FLEETMob17: FOD Mobiliteit ondersteunt de ontwikkeling van mobiliteitsplannen

Sinds 2005 organiseert de FOD Mobiliteit en Transport een grote driejaarlijkse enquête over mobiliteit bij bedrijven en instituten met meer dan 100 werknemers. De overheidsdienst verzamelde op die manier de gegevens van meer dan 4.000 werkgevers met meer dan anderhalf miljoen werknemers die werken op zowat 11.000 arbeidssites.

De laatste enquête toont dat het thema ‘mobiliteit’ een van de prioriteiten van de ondernemingen is geworden. Een enorme verbetering tegenover 2005.

Enkele cijfers

Zo geeft intussen 86% van de werkgevers een fietsvergoeding, tegenover slechts 43% in 2005. Dat is een verdubbeling !

Ook de terugbetaling van het openbaar vervoer volgt die trend. 50% van de werkgevers zorgt voor gratis openbaar vervoer, terwijl dat twaalf jaar geleden nog maar 23% was. 

Ook telewerken zit in de lift. In Brussel kan 64% van de werknemers telewerken, wat zorgt voor 3,8% minder verplaatsingen.

Individuele rapporten

Op basis van de resultaten van deze enquête kunnen bedrijven een geïndividualiseerd rapport krijgen dat hen in staat stelt om een duurzaam mobiliteitsbeleid voor de onderneming uit te werken.

De grootte en vooral de geografische locatie van een vestiging bepalen in hoge mate welke maatregelen efficiënt kunnen zijn. Toch zijn er ook kleine ingrepen die een grote impact kunnen hebben. De mogelijkheid om te douchen zorgt voor een grotere bereidheid om met de fiets naar het werk te komen

Ook het aanstellen van een eigen mobiliteitscoördinator die specifiek voor het eigen bedrijf kijkt welke maatregelen er nog kunnen genomen worden, kan een boost betekenen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!