FLEETSeminar schade: een slang met vele koppen

seminarie 1Het magazine FLEET organiseerde op 26 mei in samenwerking met Dragintra een seminarie over schadebeheer. Zes sprekers gaven hun visie op het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. En ja, dat leidde tot nieuwe inzichten bij de deelnemers. We geven u hier een kort overzicht van de infosessies maar komen op enkele diepgaander terug in de komende nummers van FLEET.

Het startschot werd gegeven door Ivo Van Aken van het BIVV, dat met de regelmaat van de klok studies uitvoert naar verkeersveiligheid. Die studies kijken ook naar specifieke beroepsgroepen, waaronder chauffeurs van bedrijfswagens en pendelaars die met de eigen auto rijden. Dat bijna 10% van de arbeidsongevallen tijdens het woon-werk gebeuren, is toch een alarmerend cijfer. Maar niet zo alarmerend als het feit dat chauffeurs van bedrijfswagens tot 50% meer kans hebben bij een ongeval betrokken te zijn.

Nicolas Mulders van ARC gaf een uiteenzetting over rijstijlmeting. Jawel, het gaat over black-boxen die in real-time het rijgedrag van de chauffeur volgen. En ja, dat is een heikel thema, zeker in bedrijven met vakbondsvertegenwoordiging. Daar staat dan weer tegenover dat zowel het verbruik als het aantal ongevallen daalt. En de systemen zijn ook uitgerust met een privé-knop, waardoor lokalisatie niet meer mogelijk is.

Ook de politiek gaf present met Hans Mariën, de Kabinetschef van Minister Ben Weyts kwam het  Vlaams Verkeersveiligheidsbeleid toelichten. De Kabinetschef gaf aan dat Vlaanderen nog steeds boven het Europees gemiddelde zit qua verkeersdoden. De Minister wil dat cijfer van 400 verkeersdoden in 2014 tegen 2020 terugdringen tot 200. Daarvoor brengt hij een pakket maatregelen in stelling, gaande van infrastructuurwerken, sensibilisering, repressie en levenslang leren. Onder dat laatste mag u trouwens ook een rijbewijs met punten verstaan.

Evelyn Segers van Deloitte bracht dan weer een interessante praktijkcase over de overstap van stop-loss naar self-insurance. Voorts gaf het consultancybedrijf een inzicht in zijn car policy en de plaats die schadebeheer daar inneemt. Een beloningspolitiek gecombineerd met een toch wel strenge aanpak voor wie het te bont maakt, is het pad dat Deloitte bewandelt.

Verzekeraar Baloise had het bij monde van Jan Van Baekel o.a. over de evaluatie van het vlootrisico, de factoren die van invloed zijn op de premiezetting en de zaken die zeker niet mogen ontbreken in de schadestatistiek. Wat blijkt? Schadefrequentie is een veel belangrijkere parameter dan bijvoorbeeld één schade met een grote betaling. Dit laatste kan gewoon pech zijn, terwijl bij een verhoogde frequentie sprake is van een trend.

Johan Baele van Drivex sloot het rijtje met een boeiende uiteenzetting over eindecontractschade en de wel heel verschillende tarieven die daarop gekleefd worden. De soms enorme prijsverschillen voor exact dezelfde schade was voor veel fleetowners een eyeopener. Dat het ook anders kan, bewijst Drivex met zijn uniforme aanpak van schades. Een kostenpost waar dus nog veel op kan bespaard worden!

Tags: Fleet