François Bellot: “Mobiliteitsbudget? Nog een jaar of twee wachten!”

Afgelopen week verklaarde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat we nog enkele dagen moesten wachten op meer informatie rond het mobiliteitsbudget.

Een week later horen we een andere bel luiden bij federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). In het parlement verklaarde hij dit: “Vermits het mobiliteitsbudget een complexe materie is, zal het nog een jaar of twee duren voor alles in kalk en cement is. Voor bepaalde voordelen moeten er socialezekerheidsbijdragen betaald worden, voor andere niet. Een mobiliteitsbudget moet neutraal en geharmoniseerd zijn. De fiscaliteit mag niet het enige criterium zijn, maar er moet ook bewegingsruimte zijn. De bevoegde diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer onderzoeken in samenwerking met het BIVV en een aantal stakeholders het reglementaire kader met betrekking tot de verschillende vervoermiddelen, met het doel om iedereen een mobiliteit à la carte te kunnen bieden. Op basis daarvan zullen er voorstellen gedaan worden voor vereenvoudiging en harmonisering. Er zijn vier ministers bij betrokken!”

Een paar dagen of een paar jaar, dat kan tellen qua verschilt. Zoals het er nu naar uitziet, kiest de regering wellicht voor cash for car omdat het gemakkelijker te implementeren is. Zo koopt men tijd om dit dan te laten evolueren naar een echt mobiliteitsbudget.

François Bellot licht nog toe : “De minister van Financiën heeft een studie besteld die als doel heeft een reglementair kader uit te werken waarmee de bedrijfswagen volledig of gedeeltelijk gecompenseerd kan worden door een bedrag voor het openbaar vervoer. Dit helpt de koopkracht van de gezinnen te verhogen. Het voorstel wordt nu onderzocht. Voor meer details over de studie en het tijdpad verwijs ik u door naar de minister van Financiën.”

Alles wijst in dezelfde richgting: cash for car komt eraan …

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!