Frank Tanke benoemd tot Sales Manager van Chevrolet Belgium

Frank Tanke-w800-h600Met ingang van 8 november is Frank Tanke (37) benoemd tot Sales Manager van Chevrolet Belgium, een functie die hij sinds 2010 ook bekleedt bij Chevrolet Nederland. Tanke zal beide functies combineren. In deze functie is Tanke verantwoordelijk voor de verkoopsactiviteiten en de ontwikkeling van het dealer-netwerk van Chevrolet in de Benelux. Ook zal hij de dagelijkse leiding over Chevrolet Nederland en Chevrolet Belgium voeren.

Frank Tanke maakt tevens deel uit van het managementteam van het Chevrolet Western Cluster, dat naast de Benelux ook Frankrijk omvat. Hij rapporteert aan de heer Ludovic Dirand, Managing Director van het Chevrolet Western Cluster.

Alvorens Frank Tanke in 2010 bij Chevrolet Nederland in dienst trad, werkte hij verschillende jaren als Sales Manager bij Michelin Benelux. In die rol was hij ondermeer verantwoordelijk voor de omzet, marge en strategie van Michelin in de Benelux. Daarvoor vervulde Tanke bij Michelin UK de functie van Key Account Manager.

Tags: Fleet