Frank Van Gool (Renta): “Een mobiliteitsbudget voor iedereen”

“Het mobiliteitsbudget zal pas een impact hebben op de files en het leefmilieu als iedere beroepsactieve het aangeboden krijgt.

Als konijnen op een lichtbak staren sommige opiniemakers zich blind op het ‘probleem’ van de bedrijfswagens waarmee ook privé- en woon-werk verplaatsingen zijn toegestaan. Deze auto’s maken amper 11% uit van het totale personenwagenpark. 85% van de gebruikers zegt dat ze hun verplaatsingen met een eigen wagen zouden doen als ze de firmawagen zouden verliezen. Dat maakt eender welke anti-bedrijfswagen maatregel tot een druppel op een hete plaat voor de verbetering van de mobiliteit in dit land.”

“Hoewel we bemoedigende evoluties zien zoals de investeringen in spitsstroken en in de ringwegen rond Antwerpen en Brussel, zijn de remedies op korte en middellange termijn minder evident.”

“We likken nu de wonden van een rampzalig beleidsverleden op vlak van ruimtelijke ordening in combinatie met een decennialange rem op de capaciteitsontwikkeling van infrastructuur, zowel voor openbaar vervoer, fietspaden als -jawel- autowegen. Tel daarbij een -gelukkig!- florerende economie en het verkeersinfarct is compleet.

Hoewel we bemoedigende evoluties zien zoals de investeringen in spitsstroken en in de ringwegen rond Antwerpen en Brussel, zijn de remedies op korte en middellange termijn minder evident. Een betere benutting van de bestaande voorzieningen lijkt het enige alternatief. Dat zal gedeeltelijk uit technische evoluties moeten komen, zoals zelfrijdende, minder vervuilende en meer gedeelde voertuigen. Maar ook uit een drastisch betere organisatie van én een betere informatie over het openbaar vervoer, de ontwikkeling van ander gedeeld vervoer en van de fietsinfrastructuur.  Als je dat laat regisseren door een app, heet dat met een moderne term Mobility As a Service (MaaS) of een systeem dat je de efficiëntste verplaatsingsmodi aangeeft en meteen de gebruikskost afrekent. Goed om in de steden de doorstroming te verbeteren, maar wishful thinking als vervanger voor elke autokilometer.”

“Je kan een mobiliteitsbudget aanbieden voor die 11% bedrijfswagengebruikers, maar als je het ook doet voor de resterende 89% die voor hun job van A naar B moeten, is er pas écht sprake van een mogelijk effect. Werkgevers en vakbonden fluisteren nu de kabinetten hun desiderata in.”

De overheid kan ook fiscaal sturende maatregelen treffen. En in dat plaatje past het mobiliteitsbudget. Maak het aantrekkelijk om die (bedrijfs)auto soms aan de kant te laten. De auto blijft in vele omstandigheden een interessant vervoermiddel, maar niet op elk traject en niet op elk tijdstip.  Daarop speelt een mobiliteitsbudget ten volle in, door de alternatieven voor de autokilometers fiscaal aan te moedigen, zowel langs werkgevers- als langs werknemerszijde. Ook instrumenten die verplaatsingen kunnen vermijden zoals het bevorderen van thuiswerk, kunnen perfect opgenomen worden in dit systeem. En ja we beseffen als bedrijfswagensector dat we dan over heilige huisjes zullen moeten praten zoals de onbeperkte tankkaarten of kilometerheffing. Maar als we dan met z’n allen rapper vooruitgaan, zijn de terugverdieneffecten legio.

Je kan een mobiliteitsbudget aanbieden voor die 11% bedrijfswagengebruikers, maar als je het ook doet voor de resterende 89% die voor hun job van A naar B moeten, is er pas écht sprake van een mogelijk effect. Werkgevers en vakbonden fluisteren nu de kabinetten hun desiderata in. Laat het niet verworden tot een rondje alternatieve loononderhandeling overgoten met een sausje politieke windowdressing maar ga voor een écht goede basis die mensen motiveert om alle alternatieven te omarmen.  Beter even de tijd nemen voor ernstig werk dan met een draak voor de dag te komen zoals cash4car waarvoor geen draagvlak bestaat en die op juridisch drijfzand is gebouwd.

Wij zijn als sector bondgenoot om dat mee vorm te geven.”

#Business Driver

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Trending