Frank Van Gool (Renta): “Ook de bedrijfswagens leggen minder kilometers af”

“Het reële aantal kilometers dat leasingwagens tussen 2013 en 2018 aflegden, is met 7% gedaald.” Deze conclusie trekt Frank Van Gool, Algemeen Directeur van Renta, de Belgische federatie van autoverhuurders. Van Gool reageert met deze stelling op professor en mobiliteitsexpert Dirk Lauwers, die bij onze collega’s van de VRT laat uitschijnen dat de bedrijfswagens ingaan tegen de algemene trend waarbij de Belg minder kilometers met zijn wagen aflegt.

Dit stelde Dirk Lauwers, professor aan de universiteiten van Antwerpen en Gent: “Mensen met een bedrijfswagen leggen nog altijd veel grotere afstanden af. En ook het aantal bedrijfswagens neemt nog toe. Het systeem, dat door de overheid in stand wordt gehouden, wordt nog populairder. Dus de daling in het autogebruik is dus eerder ‘ondanks’ het overheidsbeleid.”

De reactie van Renta, de federatie van autoverhuurders, liet niet lang op zich wachten. Algemeen Directeur Frank Van Gool reageerde via een persbericht: “Sommige mobiliteitsexperts baseren zich beter op feiten in plaats van op veronderstellingen.”

-3 en -7% tussen 2013 en 2018

En Frank Van Gool baseert zich op de gegevens van zijn leden: “De cijfers van de grootste leasingmaatschappijen van dit land tonen dat et gemiddeld aantal door leasingwagens gereden kilometers terugviel van 31.917 km/jaar in 2013 tot 29.763 in 2018, oftewel een vermindering van 7% in 5 jaar (-2.154 km/jaar). In diezelfde periode kende het hele Belgische wagenpark een vermindering van slechts 5%, of in kilometers een verlaging van 15.286 naar 14.500 km/jaar (-786 km/jaar).”

De redenen achter het verminderd gebruik bij de leasingwagen? “Enerzijds limiteren heel wat bedrijven het gebruik van de brandstofkaart. En anderzijds zijn bedrijfsfietsen in volle opmars.”

De directeur van Renta geeft toe dat bedrijfswagens meer kilometers rijden dan privéwagens. “De reden daarachter is simpel: een bedrijfswagen wordt gebruikt door mensen die professioneel actief zijn en die hun wagen dus meer nodig hebben dan gepensioneerden of studenten. Hetzelfde geldt trouwens voor werknemers die met hun eigen wagen pendelen. Ook zij leggen meer kilometers af dan gemiddeld.”

Ook hiervoor beroept Van Gool zich op cijfers, ditmaal van het Planbureau uit 2016: “elke bedrijfswagen rijdt zowat 6.000 kilometer per jaar meer dan een privéwagen.

Source : Renta

De tabel hierboven, opgemaakt door Renta, toont dat er in 2013 zowat 508.000 salariswagens waren. Volgens een studie van Brussels Studies Institute waren dat er in 2018 meer dan 635.000. Dat zijn er 127.000 extra. Renta vertrekt vanuit het principe dat die die 127.000 personen die een bedrijfswagen kregen in deze periode, elk jaar 6.000 kilometer meer reden. “Maar zelfs op die manier is het gemiddeld aantal kilometers gereden door bedrijfswagens met 3,11% verminderd in vijf jaar”, concludeert Frank Van Gool.

#Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Trending