Frankrijk: Orange veroordeeld tot het verwijderen van de telematica uit zijn voertuigen

orangeOp 29 september heeft het Hof van Beroep in Parijs zich uitgesproken over een rechtszaak tegen Orange. Het bedrijf werd veroordeeld en moet de telematicatoestellen uit de ca. 20.000 bedrijfsvoertuigen verwijderen. De uitspraak van het Hof van Beroep was een bevestiging van de uitspraak in eerste aanleg van juli 2015.

Het proces tegen Orange werd aangespannen door de Union syndicale Solidaires (SUD). De vakbondsorganisatie is uiteraard opgetogen over de uitspraak: “Wij hopen dat dit vonnis een precedent zal zijn voor andere ondernemingen. Nieuwe apparaten mogen door de bedrijven niet aangewend worden om de werknemers op een ongeoorloofde manier te controleren. SUD zal alle andere cases nauwlettend in de gaten houden.”

In 2010 rustte Orange zijn voertuigen uit met een elektronisch bakje, de zogenaamde Fleet Performance, met het oog op het stimuleren van ecologisch rijden. Het Franse bedrijf wou bovendien de veiligheid van zijn werknemers verhogen en de strijd aanbinden tegen diefstal via een systeem van geolokalisatie. Om maar te zeggen dat de beweegredenen wel degelijk onderbouwd waren. Het Hof is echter van oordeel dat de hoeveelheid en de aard van de verzamelde gegevens niet in verhouding staan. Ze worden namelijk 3 tot 6 jaar bijgehouden (2 jaar in het geval van ecodriving), en die bewaartermijn staat niet in verhouding met de aanvankelijke doelstellingen van het bedrijf. Bovendien was het voor de chauffeur niet mogelijk om het toestel uit te schakelen tijdens zijn vrije tijd of wanneer hij voor syndicale activiteiten onderweg was.

Orange heeft nu drie maanden om zich in regel te stellen. Er hangt het bedrijf een dwangsom van 2.000 euro per dag vertraging boven het hoofd.

tribunalEnkele passages uit het vonnis

  • “De doorgestuurde gegevens worden tijdens de volledige looptijd van de huurovereenkomst bewaard in het beheersysteem van de voertuigen. Afhankelijk van het voertuig komt dit overeen met een periode van 3 tot 6 jaar, en twee jaar voor wat het aspect ecodriving betreft. In het kader van de beoogde doelstellingen, zijn dit buitensporige bewaartermijnen.”
  • “Buiten de werkuren en tijdens de momenten waarop werknemers actief zijn in het kader van hun syndicale werkzaamheden, mogen de werknemers het toestel niet uitschakelen.”
  • “In het geval de voertuigen door meerdere chauffeurs gebruikt worden, hebben de werknemers niet het recht om de opgeslagen gegevens aan te passen. De chauffeurs kunnen eventueel opmerkingen krijgen over het brandstofverbruik of over een rijstijl die niet noodzakelijk aan hen kan worden toegeschreven. Het apparaat berekent, in functie van de omschrijving van de kit in de Ccues, het aantal gereden kilometer per dag, de dagelijkse gegevens rond het gebruik van de motor en de gegevens m.b.t. ecodriving (versnellen, remmen, …).”
  • Het Fleet Performance-systeem is een disproportionele inbreuk op de rechten van de werknemers als gevolg van de aard en de hoeveelheid informatie die door SA Orange wordt opgevraagd. De gegevens worden te lang opgeslagen en de werknemers beschikken niet over de mogelijkheid om de apparaten uit te schakelen. Dit alles staat niet in verhouding met de doelstelling van de werkgever, met name de opvolging van de vloot met het oog op kostenbeheersing en het ondersteunen van de werknemers bij het bijhouden van de kilometerstand. Het vonnis moet worden uitgevoerd in die zin dat de Fleet Performance-tool uit de wagens moet gehaald worden. Dit vonnis gaat gepaard met een dwangsom, waarvan het bedrag en de modaliteiten nauwkeurig werden vastgelegd door de rechtbank.”

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!