Grondwettelijk Hof vernietigt cash for car

De vzw Inter-Environnement Bruxelles en de vakbonden van het ABVV en het ACV hadden bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot nietigverklaring van de wet van 30 maart 2018 tot invoering van de mobiliteitsvergoeding (cash voor auto’s) ingediend.

De Commissie heeft zojuist haar arrest gepubliceerd: zij verklaart deze wet nietig, maar “handhaaft de gevolgen ervan totdat, indien nodig, nieuwe wettelijke bepalingen in werking treden, en uiterlijk tot en met 31 december 2020”.

Ter herinnering, het mechanisme van de mobiliteitsvergoeding stelde de werknemer in staat om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor een netto maandbedrag. Minder dan 1% van de werknemers tekende hier op in …

Vier probleempunten

“Zowel het algemene opzet van de ontworpen regeling als bepaalde aspecten van de concrete uitwerking ervan zijn problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie”, zo staat in de conclusie van het arrest dat het Hof vandaag velde.

Concreet is het Hof er niet van overtuigd dat werknemers die intekenen op Cash for Car deze vergoeding zullen gebruiken om op een ecologisch verantwoorde manier naar het werk te gaan. Ze zou dus geen oplossing bieden voor de milieu- en fileproblematiek.

Daarenboven maakt het Hof er een probleem van dat bezitters van meerdere bedrijfswagens er één kunnen inruilen voor een vergoeding en de andere toch kunnen behouden. Het verschil in fiscale behandeling van het loon van werknemers zou dan weer niet stroken met het gelijkheidsbeginsel. Het is immers discriminerend voor wie zijn bedrijfswagen niet kan omzetten in loon.

Tot slot wordt het bedrag van de vergoeding bepaald met verwijzing naar de catalogusprijs van de laatst ingeleverde bedrijfswagen, zonder dat op enigerlei wijze rekening wordt gehouden met de daadwerkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, en dus met de impact op de mobiliteit en op het leefmilieu. Ook dat is in de ogen van het Grondwettelijk Hof een probleem.

ACV-jurist Piet Van den Bergh vatte het arrest samen in onderstaande tweet:

https://twitter.com/pietvdbergh/status/1220338475754500104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1220338475754500104&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fcnt%2Fdmf20200123_04818305

Het volledige arrest van het Grondwettelijk Hof kan u hier lezen.

#Auto

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine