Het echte CO2-rapport van de bedrijfswagen in België

Na de aankondiging van de regering Michel om de aftrekbaarheidsdrempel van de bedrijfswagens te herzien, schetst FLEET.BE een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van het Belgische bedrijfswagenpark. Een beeld dat we trouwens schetsen met de hulp van FEBIAC, waarvoor we hen hartelijk bedanken.

Deze tabel toont de verschillende actuele aftrekbaarheidsniveau’s per type eigenaar (zelfstandigen en bedrijven) en per type brandstof van het volledige bedrijfswagenpark zoals het er op 30 juni uitzag.

Van de kant van de bedrijven springen de aftrekbaarheidsniveau’s van 75% en 90% het meest in het oog. De zelfstandigen, die waarschijnlijk wat meer aan hun plezier dan aan hun belastingaangifte denken, vallen grotendeels op de niveau’s van 70 en 75% aftrekbaarheid.

Verdeling van het bedrijfswagenpark in België op het gebied van aftrekbaarheid
Infogram

Overwegingen betreffende de plannen van de federale regering

1. Hoewel ze tot 120% aftrekbaar zijn, blijven de elektrische wagens een absolute minderheid (0,39% van het totale aantal inschrijvingen op een BTW-nummer). We durven zelfs bijna niet denken aan wat er zal gebeuren wanneer de regering de aftrekbaarheid verlaagt van 120% naar 100%.

2. Als het team van Charles Michel inderdaad de aanval wil inzetten op de ‘valse hybrides’, de toppers van de wagenparken die (geregeld) slecht gebruikt worden, schaden ze ook de kleine hybridewagens. Met de herberekening van de drempels zoals voorzien voor 2020, wordt het segment immers nog kleiner dan vandaag het geval is (1% van het totaal), nu ze nog aftrekbaar zijn tot 100% …   

3. Vanaf 2018 willen Charles Michel en Johan Van Overtveldt het minimale aftrekniveau verlagen van 50 naar 40%. Op dit moment weten we nog niet op welk CO2-niveau de nieuwe ondergrens zal liggen, maar gezien deze tabel zal de maatregel waarschijnlijk een impact hebben op 5 tot 7 % van het bedrijfswagenpark. Dat komt overeen met 58.000 tot 80.000 wagens. Op een totaal van 1,2 miljoen haast verwaarloosbaar!

Verhaal van gemiddeldes

1. Op 30 juni was de gemiddelde CO2 uitstoot van de wagens die geregistreerd stonden onder een BTW-nummer 129,1 gram. Dat gemiddelde wordt wel naar beneden gehaald door de zelfstandigen, die gemiddeld 147,7 gram uitstoten (tegenover 123,6 gram voor de bedrijven).

2. Wanneer we de cijfers opdelen naargelang de brandstof, merken we dat de bedrijfswagens van de firma’s op diesel gemiddeld 123 gram uitstoten, tegenover 127 gram bij de benzinewagens. In beide gevallen zitten ze dan in de categorie van 75% aftrekbaarheid. Bij de zelfstandigen is de gemiddelde CO2-uitstoot 145,2 gram (net op de limiet van 70 tot 75 % aftrekbaarheid) voor de dieselwagens en 152 gram voor de benzines (75% aftrekbaar).

3. Meer dan één wagen op 5 (21,5 %) rijdt op benzine. En waar slechts 18,1 % van de bedrijven kiest voor deze brandstof, kiest een derde van de zelfstandigen (32,8 %) voor benzine.

Enkele opvallende cijfers

1. Het vaakst voorkomende CO2-emissieniveau voor bedrijven is 99 gram bij de diesels (52.342 wagens) en 119 gram voor de benzinemodellen (4.999 eenheden, waaronder ook CNG- en LPG-wagens).

2. Bij de zelfstandigen is het meest voorkomende uitstootniveau dan weer 119 gram voor dieselvoertuigen (4.780 wagens) en 139 gram voor de benzines (2.929 exemplaren).

3. De meest vervuilende bedrijfswagen (op gebied van CO2) stoot bij de bedrijven niet minder dan 488 gram uit.

4. Langs de kant van de zelfstandigen is de meest vervuilende wagen een diesel die 527 gram koolstofdioxide uitstoot.

En de toekomst ?

Op 1 september treedt de nieuwe emissietest WLTP in werking. En die brengt vanzelfsprekend nieuwe resultaten met zich mee. Volgens specialisten zullen de uitstootcijfers met ongeveer 20% toenemen. Maar dat is een ander verhaal. En dat zal ook een ander zicht geven op de bedrijfswagenmarkt. Zeker in combinatie met de mogelijke herziening van de aftrekbaarheid door de regering, zou dat eens pijn kunnen doen.

 

 

 

 

#Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending