Hoe Open VLD van plan is om bedrijfswagens met nul-uitstoot op te leggen

Begin dit jaar hebben de Open VLD en de CD&V elk een wetsvoorstel ingediend om het bedrijfswagenpark “zero emission” te maken. Tegen 2028 voor de Open VLD. Tegen 2023 voor CD&V. En de Open VLD (in de persoon van Egbert Lachaert) blijft volharden door haar wettekst aan het begin van deze legislatuur opnieuw in de Kamer in te dienen. Dit zijn de details van het voorstel dat op 19 september werd ingediend …

1. Verhoging van de solidariteitsbijdrage

Vanaf 1 januari 2023 zou de solidariteitsbijdrage (ook bekend als de CO2-bijdrage) worden vermenigvuldigd met een jaarlijks herziene coëfficiënt en verhoogd voor alle voertuigen die meer dan nul gram CO2 uitstoten.

Het resultaat zou dus worden vermenigvuldigd met de factor:

  • 1,50 in 1/1/2023
  • 2,00 in 1/1/2024
  • 2,75 in 1/1/2025
  • 3,75 in 1/1/2026
  • 5,00 in 1/1/2027

2. Zoals een gewone vergoeding…

Vanaf 1 januari 2028 wordt elk bedrijfsvoertuig met een CO2-uitstoot boven nul op dezelfde manier belast als de gewone bezoldiging volgens de sociale zekerheidsregels.

Werknemers en werkgevers zouden dus normale sociale bijdragen moeten betalen voor deze bedrijfsvoertuigen die meer dan nul gram CO2 uitstoten.

Anderzijds zal de solidariteitsbijdrage voor auto’s met “nuluitstoot” minimaal zijn (20,83 euro).

3. Gedaan met de ondergrens inzake aftrekbaarheid

De Vlaamse liberale volksvertegenwoordiger behoudt de basis van de nieuwe fiscaliteit die op 1 januari 2020 van kracht gaat, maar past deze enigszins aan voor voertuigen die vanaf 1 januari 2020 worden aangekocht:

De minimale aftrekbaarheid van 50% verdwijnt voor de meest vervuilende voertuigen

Er wordt een nieuw “plafond” ingesteld: wagens die geen nuluitstoot kunnen voorleggen, zullen maximaal voor 85% aftrekbaar zijn.

Opgemerkt moet worden dat de aftrekbaarheid van “emissievrije” auto’s 100% blijft, zoals reeds gepland vanaf 2020.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending