Hoeveel kost een bedrijfswagen voor u als werknemer vanaf 1 juli 2023?

Heeft u een bedrijfswagen? U hoort waarschijnlijk veel over de fiscale wijzigingen die vanaf 1 juli 2023 van kracht gaan. Velen van u (en wij) stellen zich de vraag: welke impact zullen deze wijzigingen hebben op uw Voordeel Alle Aard (VAA)? Met andere woorden: hoeveel zal uw bedrijfswagen u vanaf 1 juli 2023 kosten?

U heeft het overal gelezen, en uiteraard ook op FLEET.be: voor bedrijfswagens besteld vanaf 1 juli 2023 worden er belangrijke fiscale wijzigingen doorgevoerd. Tenminste, als die bedrijfswagens een verbrandingsmotor hebben (diesel, benzine, plug-in hybride, zelfoplaadbare hybride, CNG en LPG), want die stoten CO2 uit. Voor emissievrije bedrijfswagens (elektrisch of waterstof) verandert er niets tot 2027.

Voor de werkgever – die u per definitie de bedrijfswagen ter beschikking stelt – wordt de aftrekbaarheid van (gedeeltelijk) thermische wagens besteld vanaf 1 juli 2023 geleidelijk verminderd, terwijl de solidariteitsbijdrage (ook bekend als de CO2-bijdrage) sterk stijgt.

Lees ook:
Plug-in hybride: waarom bestellen vóór 1 juli 2023?

En u, de bestuurder van een bedrijfswagen, wat mag u verwachten?

Wanneer uw werkgever u een bedrijfswagen ter beschikking stelt en u deze persoonlijk laat gebruiken, moet u een maandelijkse vergoeding betalen: het Voordeel Alle Aard (VAA).

Of u de auto nu al voor 1 juli 2023 hebt (en hij voor die datum geleverd wordt), dan wel dat hij voor 1 juli is besteld en daarna wordt geleverd, of dat hij op 1 juli of later in het jaar wordt besteld (en alsnog in 2023 wordt geleverd), uw VAA verandert niet voor het jaar 2023. Maar…

Er is een “maar”

Voor (gedeeltelijk) thermische auto’s zijn de twee belangrijkste elementen die dit VAA kunnen beïnvloeden de catalogusprijs van de bedrijfsauto en de CO2-uitstoot ten opzichte van een referentie-CO2 die elk jaar wordt herzien.

Lees ook:
VAA stijgt opnieuw sterk in 2023

Hoe groter het verschil tussen de CO2-referentiewaarde en de CO2-waarde van uw auto, hoe hoger uw VAA zal zijn. In 2024 (en daarna) zou deze referentienorm er dus wel eens voor kunnen zorgen dat uw VAA explodeert. Waarom? Hoe werkt het? Volg de redenering…

De gemiddelde CO2-uitstoot van alle in het jaar 2023 geregistreerde auto’s zal de CO2-referentienorm voor 2024 bepalen.

België is echter een markt die sterk wordt gekenmerkt door bedrijfswagens, die een groot deel van de markt vertegenwoordigen (meer dan 60% van de jaarlijkse inschrijvingen). En we weten ook dat de fiscaliteit er (al) toe heeft bijgedragen dat deze bedrijfswagens – wat CO2 betreft – schoner zijn dan die van particulieren. Zij hebben dus een grote invloed op de gemiddelde CO2-uitstoot die wordt gebruikt om de referentiewaarde jaarlijks vast te stellen.

Voeg bij dit grote marktaandeel een intensieve elektrificatie van de bedrijfswagens ( zowel met plug-in hybrides met CO2-waarden onder de 50 gram als met 100% elektrische wagens met een CO2 van 0 gram) en je krijgt een extreem lage CO2-referentiewaarde.

Zoals gezegd, hoe groter het verschil tussen deze referentiewaarde en de waarde op het gelijkvormigheidsattest van uw auto, hoe hoger uw VAA zal zijn.

Alleen plug-in hybrides (minder dan 50 gram CO2) en 100% elektrische auto’s zullen niet worden getroffen door deze (sterke) groei van het VAA die voor 2024 wordt verwacht.

Ter indicatie – want dit gemiddelde zal in de loop van het jaar waarschijnlijk verder dalen -: de gemiddelde CO2 van auto’s die in het eerste kwartaal van 2023 werden ingeschreven bedroeg 95 gram (tegen 105 in 2022…).

Enkele cijfervoorbeelden

Tussen 2022 en 2023 zijn de CO2-referentiewaarden (voor zowel benzine- als dieselmotoren) met 8 à 9 gram gedaald. Voor 2024 zullen deze referentiewaarden door de elektrificatie van het wagenpark uiteraard nog lager liggen.

Laten we veronderstellen dat ze met 10 gram dalen (wat helemaal niet onmogelijk lijkt).

De referentiewaarde voor dieselauto’s zou bijgevolg dalen van 67 gram in 2023 tot 57 gram in 2024. Voor benzineauto’s (en zelfopladende hybrides) zou de CO2-referentiewaarde dalen van 82 gram in 2023 tot 72 gram in 2024.

Hier volgen enkele berekeningen (op basis van de formules die u hier vindt), gebaseerd op voertuigen die regelmatig voorkomen in bedrijfsvloten:

  • Dieselwagen – CO2 : 128 g – Catalogusprijs: 42.400 euro (BTW inbegrepen)

VAA 2023 (bruto) : 4.215,77 euro/jaar
VAA 2024 (bruto) : 4.579,2 euro/jaar

  • Benzinewagen – CO2 : 134 g – Catalogusprijs : 39.300 euro (BTW inbegrepen)

VAA 2023 (bruto) : 3.604,37 euro/jaar
VAA 2024 (bruto) : 4.598,1 euro/jaar

  • Zelfopladende hybride (full hybride) – CO2 : 100 g – Catalogusprijs : 32.600 euro (BTW inbegrepen)

VAA 2023 (bruto) : 2.039,83 euro/jaar
VAA 2024 (bruto) : 2.705,8 euro/jaar

  • Plug-in hybride – CO2 : 15 g – Catalogusprijs : 49.900 euros (VAA inbegrepen)

VAA 2023 (bruto) : 1.710,86 euros/jaar
VAA 2024 (bruto) : 1.710,86 euros/jaar

  • Elektrische wagen – CO2 : 0 g – Catalogusprijs : 47.000 euro (BTW inbegrepen)

VAA 2023 (bruto) : 1.611,43 euro/jaar
VAA 2024 (bruto) : 1.611,43 euro/jaar

Voor plug-in hybrides en elektrische of waterstofauto’s blijft het VAA ongewijzigd (en daalt zelfs – voor hetzelfde voertuig – met de leeftijdscoëfficiënt die van het voertuig wordt afgetrokken). Althans indien de wagen niet onder het minimum-VAA valt, dat eveneens elk jaar wordt herzien. En weet dat dit de voorlopige stand van zaken is… Want niets zegt dat een of andere belastinghervorming, op zoek naar middelen om het inkomstenverlies (met name op brandstof) als gevolg van de elektrificatie te compenseren, de regering ertoe zal aanzetten de VAA-formules te herzien… We volgen het van dichtbij op!

#Auto

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine