Hoeveel tijd wint u met operationele leasing?

TimeismoneyMoeilijk om in te schatten? Een studie heeft dit vraagstuk ontward! Lees er alles over…

In Frankrijk heeft ‘le Syndicat National des Loueurs de Véhicules en Longue Durée’ (SNLVLD), de nationale beroepsvereniging van lange termijnhuurders, in juni van vorig jaar een studie verricht naar de tijdswinst van lange termijnhuur, wat doorgaans ‘full operational leasing’ wordt genoemd.

De SNLVLD heeft drie fases van het beheer van een voertuig geanalyseerd: de aankoop, het gebruik en de vervanging. Bij de berekening baseerde deze organisatie zich op een contract van 36 maanden en 90.000 km.

Benieuwd naar het resultaat? Start de klok!

  1. Aankoop van het voertuig (26 uren)

Een voertuig kiezen in functie van de persoonlijke wensen, onderhandelen over de aankoopprijs, financiering en verzekering, het voertuig inschrijven,…: de wagenparkbeheerder moet met tal van aspecten rekening houden. Volgens de Franse vakvereniging nemen het geheel van deze stappen zo’n 26 uren in beslag als men voor een contract met operationele leasing kiest.

  1. Gebruik van het voertuig (11 uren)

Het inplannen en/of het administratief beheer van het onderhoud, bandenwissels, ongevallen, boetes… Kortom: alles wat gelinkt kan worden aan het gebruik van het voertuig! Volgens het SNLVLD moet men hier ongeveer 11 uren per voertuig aan besteden.time-management1

  1. Vervanging (21 uren)

Het proces waarbij het voertuig op de tweedehandsmarkt wordt aangeboden is behoorlijk tijdrovend. Zeker als men op zoek is naar een betrouwbare koper (lees: kredietwaardig). Hiervoor komen vaak veel bezoekers over de vloer, waarmee telkens onderhandeld moet worden over de prijs. Met de aankoop van een nieuwe wagen, kan het circus van vooraf aan herbeginnen. Bij een operationele leasing zal de chauffeur, na het inleveren van zijn oude voertuig, onmiddellijk zijn nieuw speeltje in gebruik willen nemen. De door de Franse huurders ingeschatte tijdspanne: 21 uren

Conclusie

Volgens de SNLVLD kan een fleet manager in totaal 58 uren per voertuig uitsparen door voor een ‘all-in’ lange termijnhuur te kiezen. Dit komt overeen met 7,25 dagen a rato van een werkdag van 8 uren.

Het mag duidelijk zijn dat deze studie erop gericht was om de voordelen van deze formule aan te tonen. We hadden het niet anders verwacht van een vakorganisatie die zelf betrokken partij is. Ook al mogen we ervan uitgaan dat de resultaten een beetje gekleurd zijn, moet het gezegd dat de uitkomst van het studiewerk verbluffend is en niet zomaar in de wind mag worden geslagen! We moeten er in dezelfde adem aan toevoegen dat dit een Franse studie is. Ja, en? Waarom zou het in België anders zijn?

 

Tags: Fleet