Hybride Toyota Auris voor FOD Mobiliteit


Auris groot

De FOD Mobiliteit en Transport geeft het goede voorbeeld op het vlak  van de vergroening van zijn wagenpark. Meerdere dieselvoertuigen die gebruikt worden door inspecteurs van de dienst navigatie worden vervangen door 4 hybride voertuigen van het type Toyota Auris. 

Bij gelijk gebruik zou dit ieder jaar voor een besparing van 1000 liter brandstof moeten zorgen en zou er 4 ton minder CO2 uitgestoten worden.

Deze overstap naar hybride voertuigen kadert binnen een pilootproject bij de FOD Mobiliteit rond hybride- en CNG voertuigen, waarvan het resultaat positief is. Uiteindelijk is het de bedoeling om het hele wagenpark van dit overheidsdepartement te vergroenen.

20.000 km/jaar

Voogdijminister Jacqueline Galant: “De vergroening van het Belgische autopark is belangrijk. Het regeerakkoord geeft daarbij de voorkeur aan elektrische, hybride en CNG als belangrijkste alternatieven om bestaande voertuigen te vervangen. Met deze vier voertuigen geeft de FOD Mobiliteit en Transport het goede voorbeeld en ik wil ze daar voor bedanken.”

De betrokken diensten van navigatie controleren over het hele land schepen, pleziervaartuigen, vliegtuigen, luchthavens, etc. In 2014 legden de 4 vervangen voertuigen per jaar gemiddeld 20.000 km af.