Ikrijslim.be onderzoekt eigen efficiëntie

ikrijslimOnder de merknaam ikrijslim.be biedt Cars4Publicity BVBA mobiele reclameruimte aan. Het gebruikt auto’s als reclamemedium, en laat deze besturen door particulieren uit de gewenste doelgroep of eigen personeel van de adverteerder. Allianz, ’s werelds grootste verzekeringsmaatschappijmaar nog relatief onbekend in ons land, waagde de stap met dit kersverse medium en werd de eerste grote klant. Het koos voor een campagne van 24 maanden tijdens dewelke 55 auto’s met de reclameboodschap “Allianz verzekert u van A tot Z” over het grootste deel van het land rondrijden. De bedoeling van de adverteerder was het drastisch verhogen van de naamsbekendheid en het onder de aandacht brengen van de belangrijkste activiteit van Allianz, namelijk “verzekeringen”. Om het impact van deze nieuwe manier van adverteren te meten, werd aan mdn marketing & consulting uit Brugge de opdracht gegeven om de effectieve impact van de campagne na anderhalf jaar aanwezigheid na te gaan door middel van een uitgebreid en statistisch representatief marktonderzoek.

Gedurende de eerste twee weken van september werden op verschillende locaties in Brugge, Mons, Antwerpen, Luik, Hasselt, Kortrijk en Roeselare in totaal 1210 face-to-face interviews afgenomen. De keuze voor deze steden werd gemaakt op basis van de rijdende vloot van publiciteitswagens. Belangrijk hierbij was een evenwichtige verdeling tussen steden waar meerdere publiciteitswagens rijden (bijvoorbeeld Antwerpen met 6 wagens), en steden waar er weinig of geen publiciteitswagens rijden (bijvoorbeeld Roeselare waar geen enkele bestuurder met een “Allianz–auto” woont ).

De geïnterviewden moesten twee vragen beantwoorden : “Wat doet de firma Allianz ?” en “Hebt u deze wagen reeds gezien ?” waarbij even een foto van één van de 55 publiciteitswagens werd getoond. Van de 1210 ondervraagde mensen antwoordden er 387 (32%) dat ze zo’n auto inderdaad reeds gezien hadden. In steden waar meerdere publiciteitswagens reden was het aantal bevestigende antwoorden op de vraag of men dergelijke auto’s reeds had gezien bovendienuitzonderlijk hoog (zo herkende niet minder dan 43% van de respondenten in Brugge de wagen).

Tegelijk bleek ook dat die respondenten die verklaarden de wagen opgemerkt te hebben significant vaker correct antwoordden (tot 8 x meer in sommige steden) op de vraag wat “Allianz” juist doet in vergelijking met zij die de mobiele publiciteit niet gezien hadden. Dit bewijst dat als de mobiele reclame opgemerkt wordt, de boodschap ook begrepen wordt. ,Daarnaast bleek dat door het diverse verplaatsingsgedrag van de particulieren die de auto’s besturen ook in regio’s die rond de woon- of werkplaats van de bestuurder liggen de bekendheid van het geadverteerde merk toegenomen is.

De studie toont vrij duidelijk aan dat een adverteerder ongeveer één auto per 25 à 30.000 inwoners zou moeten inzetten om één vierde tot een derde van de inwoners van die regio effectief te “bereiken”. Voorheen is reeds aangehaald dat meer dan 70% van die personen dan ook daadwerkelijk zullen weten wat de adverteerder exact wil communiceren. Cars4Publicity maakt zich op basis van dit onderzoek sterk dat geen enkel medium uit de mobiele reclamesfeer dergelijke resultaten kan voorleggen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto