Impact coronacrisis op bedrijven en hun mobiliteit: “Auto blijft sterkhouder, fiets steeds populairder, openbaar vervoer is K.O.”

Dat de economie klappen krijgt door COVID-19 is een understatement. Maar hoe diep zit die crisis en wat zal de impact zijn voor bedrijven en hun vloot- en mobiliteitsbeleid? We legden de leden van  de Belgische Federatie voor fleet- en mobiliteitsmanagers volgende vragen voor …

Is de toekomst van uw bedrijf door de coronacrisis gehypothekeerd? Zullen er ook definitieve ontslagen vallen?

Bijna niemand van de respondenten antwoordde dat er tijdens de lockdown directe ontslagen vielen. Niettemin houden veel onder hen ook een slag om de arm. Ze zijn vooral bang dat er een tweede lockdown komt, waardoor de economie nog een extra klap zou krijgen. In dat geval worden ontslagen niet uitgesloten.

Voorzichtigheid en vooral een vinger aan de pols van de economie wordt voor de bedrijven de doorslaggevende factor. Velen willen daar nu nog geen definitieve uitspraken over doen. We lazen in de antwoorden vooral de hoop dat er de laatste twee kwartalen van het jaar een sterke economische heropleving komt.

Ondertussen proberen bedrijven zo creatief mogelijk om te gaan met moeilijke omstandigheden:

“Deze crisis heeft wel een impact op onze omzet maar wij zullen dit trachten te compenseren door op kosten te besparen en investeringen even uit te stellen”, is een van de antwoorden die we kregen.

Welke maatregelen hebt u genomen tijdens de lockdown op het vlak van vlootbeheer?

Verlenging van leasingcontracten bleek voor de meeste vloten de eerste maatregel om de impact van COVID-19 te milderen. Dat gaat van enkele maanden tot een verlenging van 4 naar 5 jaar. Bij aangekochte vloten worden ook veel bestellingen uitgesteld tot het najaar of zelfs tot in 2021 en sommige bedrijven willen de overstap maken naar leasing. Ook het frequenter inzetten van poolwagens is een van de getroffen maatregelen, net zoals het intensiever gebruik van vervangwagens die minder gereden hebben. Enkele fleetowners hebben ook een herberekening van het aantal kilometers gemaakt voor wagens die niet lang meer moeten rijden. En andere vroegen uitstel van betaling.

Een fleetowner meldde ook moeilijkheden door de sluiting van de concessies, waardoor geen offertes, afleveringen, onderhouden of herstellingen mogelijk waren. Die commentaren kregen we wel meer: bedrijven wilden ook tijdens de lockdown hun vlootbeheer op een normale manier verderzetten maar door de sluiiting van de concessies was dit in de praktijk onmogelijk. Dit zorgde ook voor een forse inhaalbeweging van zodra de garages weer open mochten.

Zal uw vloot- en mobiliteitspolitiek er in de toekomst anders uitzien door corona? Zo ja, op welk vlak?

Veel bedrijven die ons geantwoord hebben, zijn al in een transitie naar een andere – meer gevarieerde – mobiliteitspolitiek maar zien niet noodzakelijk een snellere evolutie door de crisis. De bedrijfsfiets was al in opmars en die trend zet zich nu sterk door, zo blijkt uit onze bevraging. Voor kortere afstanden wordt de fiets steeds meer als hét alternatief gezien voor het openbaar vervoer.

Sommige ondernemingen stellen ook de bedrijfswagen in vraag.

Jessica Grasso, Chief Project Officer bij EverZinc Group:Ons management ziet de bedrijfswagen steeds meer als een luxe. Op de middellange termijn zal dat zeker gevolgen hebben.”

Anderzijds zien we in de totaliteit van de antwoorden geen trend naar een afbouw van het wagenpark. De meeste respondenten nemen een afwachtende houding aan en wachten de impact van de crisis de komende maanden af om terzake een beslissing te nemen.

Een respondent ziet duidelijk geen heil in het openbaar vervoer als alternatief: “Wat wel duidelijk is – en sommige zullen het niet graag horen – is dat het openbaar vervoer GEEN alternatief is.”

Verwacht u dat telewerken structureel deel zal blijven uitmaken van uw bedrijf? Zo ja, verwacht u daar ook een positieve impact op de TCO van uw vloot?

“Minder brandstofverbruik, vermindering van aantal parkings, minder huuroppervlakte voor kantoren”, de bedrijven zien wel degelijk de voordelen van telewerken. De meeste willen structureel thuiswerken dan ook permanent invoeren in hun arbeidsorganisatie, zij het dan maximaal 2 à 3 dagen per week.

Sandra Eemans, Mobility Officer bij Mediahuis: “De verwachting is wel dat thuiswerken meer ingeburgerd zal blijven en in meer afdelingen zal kunnen. Uiteraard zal dit een invloed hebben op de TCO van onze vloot, anderzijds zal die transitie ook andere kosten veroorzaken (vb. thuiswerk vergoedingen). Wij verwachten ook dat sommige werknemers hun wagen zullen willen inruilen voor een thuiswerkvergoeding bijvoorbeeld.”

Had u plannen voor elektrificatie van uw wagenpark voor COVID-19? Zullen die verder doorgevoerd worden of voorziet u een vertraging?

Een respondent ziet door de lage brandstofprijzen een mogelijke vertraging maar de teneur is eigenlijk eenduidig: wie al plannen had in die richting, zet die gewoon verder. Anderen die geen plannen in die richting hadden, zijn zeker niet geneigd om dat nu sneller te overwegen.

Verwacht u van leasemaatschappijen meer flexibele formules waarbij long term gecombineerd wordt met short term?

Er is beslist een vraag naar meer flexibiliteit in deze onzekere economie maar fleetowners zijn zich er goed van bewust dat daar een prijskaartje aanhangt: “Gecombineerde formules van korte en lange termijn zullen onvermijdelijk een impact hebben op de maandelijkse kost. Onder andere door de buy-backs die invoerders zullen voorstellen aan korte termijn leasers”, klinkt het bij een respondent.

Een andere fleetowner legt dan weer de link tussen vergroening en leaseformules: “We staan voor een revolutie in de fleet met een verhoogd aanbod aan EV, hybrids, waterstofmotoren, zeer zuinige diesel en benzinemotoren, zelfrijdende voertuigen… waardoor de leasing op 36 maanden mss de norm kan worden?”

Anderen spreken zijn pro meer flexibiliteit uit maar tonen zich sceptisch: “Ik hoop het, maar zal een moeilijke oefening worden, ze zijn allemaal zo traditioneel en weinig flexibel.”

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!