In deze departementen groeide Arval het meest in 2019

Arval communiceerde zonet zijn cijfers van het jaar 2019. De leasemaatschappij kan terugkijken op een mooi jaar, maar weet ook aan welke punten het in 2020 moet werken.

In 2019 steeg het aantal door Arval verhuurde voertuigen met 9,1% in totaal, tot 1.298.404 voertuigen. Het aantal bestelde voertuigen steeg met 8% ten opzichte van vorig jaar, tot 380.982 voertuigen. Het aantal verkochte voertuigen aan het einde van het contract is met 6% gestegen ten opzichte van vorig jaar, tot 269.830 voertuigen.

De meeste geografische gebieden van Arval lieten voor hun wagenpark een tweecijferige groei optekenen: +20,8% voor de Scandinavische landen, +19,3% in Centraal-Europa, +16,2% in de Benelux en Zuid-Europa. De landen waar Arval het grootste wagenpark heeft (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië) boekten een groei van +7,3%.

Waar zit de groei?

In 2019 is Arval in alle klantsegmenten gegroeid, met +7% in de segmenten Corporate & Public en +25% voor het wagenpark in middellangetermijnverhuur. In 2019 is het retailwagenpark (kmo’s of midcorps, zelfstandigen en particulieren) zeer sterk gegroeid (+14% tegenover 2018), waarin het wagenpark voor verhuur aan particulieren met 42% is gestegen in vergelijking met 2018 en het jaar werd net onder de drempel van 300.000 afgesloten.

Arval bouwt voort op haar SMaRT-aanpak (Sustainable Mobility and Responsibility Targets) om haar klanten te begeleiden bij hun energietransitie. Elektrische voertuigen zijn cruciaal in die methodologie omdat ze in veel gevallen een relevant alternatief bieden voor de traditionelere mobiliteitsoplossingen. Arval heeft immers een sterke ambitie voor 2020: tweemaal sneller groeien dan de markt voor de inschrijving van elektrische voertuigen. Arval is ervan overtuigd dat naast de elektrische voertuigen nieuwe mobiliteitsopties mogelijk en relevant zijn: niet alleen auto- of fietsdelen en carpoolen, maar ook de zelfrijdende shuttle, de recente innovatie van Arval die onlangs in Frankrijk werd ingehuldigd.

En in België?

Arval België kondigt een sterke groei van meer dan 15% aan ten opzichte van 2018 en beheert meer dan 75.000 wagens, waaronder 21.903 nieuwe inschrijvingen in 2019.

Dit resultaat is te danken aan de sterke groei van de departementen Retail (kmo & Private Lease) en LCV (Light Commercial Vehicle), de lancering van nieuwe producten (bv. Arval Bike Lease, Arval Mobility Card,…) en de groei van bestaande mobiliteitsproducten zoals Arval Car Sharing en Mid-Term Rental. Zo sloot Arval een contract af met de Belgische Defensie voor 1000 voertuigen uitgerust met het product Arval Car Sharing; en heeft ze de elektrische mobiliteit gestimuleerd, in samenwerking met ENGIE, met een totaalpakket aangeboden door Numobi.

2020 is nog maar net begonnen en Arval België anticipeert nu al op haar toekomst. Haar positionering verschuift van een operationele leasemaatschappij naar een aanbieder van mobiliteitsoplossingen die verder gaan dan een leasewagen. Arval België zal haar aanbod, producten en teams blijven ondersteunen en ontwikkelen om nieuwe delen van de markt te kunnen verwerven. Dit alles zal Arval helpen haar leidende positie te behouden, beter in te spelen op de mobiliteitsbehoeften van klanten en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun mobiliteitsbeleid en hun energietransitie.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending