Interview Junction: “België moet qua mobiliteitsbeleid een voortrekker worden”

Junction-oprichters Askim Kintziger (L) en Jasper Goyvaerts (R)

Mobiliteitsconferenties schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Zo staat er binnenkort ‘Mobility of the Future’ gepland in Brussels Kart Expo, een summit die er wil uitspringen door de jonge, frisse ideeën van de organisatie. FLEET.be had een gesprek met een van de twee initiatiefnemers, Jasper Goyvaerts.

Hoe beginnen jullie aan de organisatie van zo een evenement?

De organisatie vergt veel tijd, we zijn immers geen mobiliteitsexperts en pretenderen ook niet om dat te zijn. Wanneer we instappen in een sector moeten we dus de nodige credibiliteit opbouwen, mensen rondom ons verzamelen, een innovatietraject ontwikkelen enzovoort. Daarom kiezen we bewust voor sectoren waar we ons echt goed bij voelen en waar we merken dat er een nood is aan verandering. Daarbij willen we zeker niet met de vinger wijzen en zeggen of de sector goed of slecht bezig is, maar alles kan altijd beter en daar geloven wij in.

In het debat over een betere mobiliteit wordt er vaak naar de bedrijfswagen gewezen als een van de file-oorzaken.

En dat terwijl het probleem veel complexer is. Zo kan je de bedrijfswagen bijvoorbeeld niet ontmoedigen door de premies af te schaffen. Het is immers geen zaak van fiscaliteit. De mens is een gewoontedier, alles moet zo gemakkelijk en flexibel mogelijk zijn en als er geen alternatief is, dan gebeurt er niets. Pas wanneer je een goed alternatief kan formuleren, bijvoorbeeld in het concept van Mobility as a Service (MaaS), kan zoiets werken.

Daarin is er bijvoorbeeld een plaats weggelegd voor autodelen. Zeker wanneer wagens autonoom zullen rijden, kan dat veel problemen oplossen. Je pakt er immers ook het parkingprobleem mee aan. Al te vaak worden files en opstoppingen veroorzaakt door mensen die naar parking zoeken. Daarnaast mogen we ook het groeiende belang van multimodaliteit ook niet uit het oog verliezen.

De ontwikkeling van technologie en de oplossing van de mobiliteitsproblemen gaan dus hand in hand?

Dat lijkt me wel zo. We leven in een tijdperk waarin we die technologie snel zien veranderen en ook weten wat er staat te veranderen. Ik hoop dan ook dat België een voortrekkersrol kan spelen. Nu al zijn er heel wat startups die rond mobiliteit werken, maar vaak is er een soort blokkade van externe factoren, zoals regeringen die bepaalde zaken moeten kunnen voorzien. In Nederland en Duitsland zijn er bijvoorbeeld aparte testwegen voor autonome wagens, wat ervoor zorgt dat bepaalde zaken zich sneller ontwikkelen.

Onze staatsstructuur maakt de zaken ook complex. Je hebt zo veel stakeholders: regeringen, partijen enzovoort, waardoor je moeilijk een consensus krijgt. Daar komen nog eens de Europese richtlijnen bij waardoor je een serieuze ‘spaghetti’ krijgt. We hopen dan ook dat de wetgever hier ook naar andere voorbeelden zal kijken en die good practices zal toepassen, zodat we hier niet achterblijven.

En in dat kluwen proberen jullie te tonen hoe de toekomst er kan uitzien.

Inderdaad (lacht). Wij proberen in dat hele debat neutraal te zijn en stemmen te verzamelen. We gaan niet enkel over auto’s spreken, of zeggen dat ze slecht of goed zijn. Onze bedoeling is om alle actoren samen te brengen en tot een verhaal te komen dat een oplossing kan bieden, zonder te poneren dat dat dé zaligmakende oplossing is. We willen een draagvlak creëren waarin we verscheiden betrokken partijen samenbrengen, zoals universiteiten, startups, gevestigde bedrijven én overheden en lokale besturen.

Daarenboven geven we tijdens de summit niet enkel een stem aan lokale voortrekkers. Ook internationale experten zullen hun visie op de toekomst van mobiliteit delen. Ook buiten onze grenzen zijn er immers heel wat problemen die vergelijkbaar zijn met die waar wij mee kampen, maar die totaal anders aangepakt worden. Daar kunnen wij heel veel van leren.

Wat is jullie bedoeling met het evenement?

Onze bedoeling is anders te zijn dan andere conferenties. Daarom betrekken we ook het onderwijs: zij zijn immers de gebruikers en innovatoren van de toekomst. Om die reden hebben we aan ons programma een leerdag toegevoegd met een dertigtal workshops. Dat is een groot succes gebleken, want de 750 beschikbare plaatsen waren in een mum van tijd volzet. Dan kunnen we niet klagen (lacht).

Dat praktische ontbreekt vaak in conferenties, dus ik ben blij dat we daar iets aan kunnen doen. Vaak gaat het enkel om een lezing, maar innovatie kan je niet bevatten vanop de schoolbanken, dat moet je beleven.

Jullie zetten dus ook heel hard in op de praktijk.

Waterstofwagen

Inderdaad, op die manier onderscheiden we onszelf ook van andere mobiliteitsconferenties. Zo voorzien we een experience fair, waar mensen hetgene dat ze horen tijdens de keynotes, ook kunnen beleven en ervaren. Het omvat een testparcours, waar deelnemers zich kunnen onderdompelen in Virtual Reality, internet of things, elektrische karts, waterstofwagens, drones en veel meer. Daarenboven is het hèt uitgelezen moment voor startups en scale-ups om hun producten aan het publiek te laten zien. Dat interactieve element missen we vaak in een expo.

Die redenering gaat ook op voor onze hackathon. Samen met industriepartners, brengen we 4 uitdagingen naar voor die vallen binnen de onderwerpen fietsbeleid, een slimmer en veiliger verkeer, optimalisatie en openbaar vervoer en multimodaliteit. Teams zullen zich buigen over deze uitdagingen en stellen op zaterdagmiddag hun oplossing voor aan een vakjury. De bedoeling is om de hackathon een startpunt voor verdere innovatie in het mobiliteitslandschap: samen met onze partners en de teams, zullen wij de oplossingen die gepresenteerd werden, implementeren om zo innovatie in mobiliteit te stimuleren.

 

Disclaimer: de summit ‘Mobility of the Future’ gaat door van 22 tot 24 februari. De leerdag voor studenten middelbaar onderwijs is reeds volzet, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de conferentie op 23 februari en de bijhorende hackathon.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!