Is dalende rentabiliteit concessiehouders fout van fleet?

Traxio

De nieuwe rentabiliteitsstudie van TRAXIO toont opnieuw dat de rentabiliteit het permanente zorgenkind van onze Belgische autodistributie blijft. De jaarrekeningen tussen 2010 en 2014 van 2.188 ondernemingen werden gecontroleerd. Minimale marges in de verkoop en naverkoop, ettelijke schaalvergrotingen en een klassiek bedrijfsmodel met nood aan modernisering zorgen ervoor dat de dealers hun kostenstructuur en investeringen voortdurend onder de loep moeten nemen.

Uitdagingen

Een groot pluspunt is dat de auto- en truckdealers erin slagen om hun liquiditeit op peil te houden. Desondanks liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Downsizing of steeds kleinere, zuinigere en goedkopere personen- en vrachtwagens. Een veranderde houding van consumenten en bedrijven tegenover hun voertuigen. Een trend die evolueert naar een geheel aan diensten in plaats van de traditionele productverkoop. De oplossing voor deze negatieve tendens van een aantal financiële indicatoren ligt in een nieuw bedrijfsmodel.

In Wallonië en Brussel daalt de brutomarge tussen 2010 en 2014 scherper dan in Vlaanderen. In 2014 bedroeg de gemiddelde brutomarge van concessies, agenten en succursalen samen 2,5 % tegenover 2,8 % in 2013. De nettomarge herstelde zich licht van 0,85 % in 2013 naar 0,95 % in 2014. Dit dankzij de Vlaamse ondernemingen en het segment van de personenwagens. Het segment van de bedrijfsvoertuigen doet het dan weer minder goed en de Waalse en Brusselse ondernemers worden geconfronteerd met sterk dalende nettomarges. Investeringen en afschrijvingen wegen het zwaarst door in Brussel.

De return on investment of het nettorendement op eigen vermogen en de schuldgraad blijven stabiel in de verschillende segmenten. Ondanks deze negatievere indicatoren benadrukt TRAXIO dat de scherpe liquiditeitsratio’s op peil blijven in de drie gewesten. Hoewel uit de cijfers blijkt dat de vracht- en bestelwagensector het moeilijk heeft, herstelt deze markt zich en verbetert het rendement van de ondernemingen. Dit zullen we pas bevestigd zien in de studie van volgend jaar als de cijfers van 2015 mee opgenomen worden.

Fleet … en andere oorzaken

Volgens TRAXIO zijn de dalende rentabiliteitscijfers bij personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen vooral te wijten aan de verdere downsizing van de verkochte voertuigen, de blijvende druk van de vergrote voorraden, het belangrijke aandeel van de fleetmarkt met een lage rentabiliteit voor de verdelers, de toename van gevraagde investeringen in gebouwen en uitrustingen – vooral bij de agenten – en een dalende absorptiegraad van de naverkoop. Dit is de mate waarin de winst van de naverkoopactiviteiten de totale kosten van het dealerbedrijf dekt. In het Verenigd Koninkrijk verwoorden ze het als volgt: “The milkcow – aftersales – is dead”.

Vanaf 2009 ging de crisis in de garagesector gepaard met een verhoogde economische werkloosheid zonder ontslagen en in 2015 liep het aantal dagen economische werkloosheid voor het eerst terug. Dit duidt op een licht herstel in de werkplaatsactiviteiten, maar ook op een sterke veerkracht van onze automotive kmo’s om de tewerkstelling ondanks alles op peil te houden. Er is dus nog een toekomst weggelegd voor wie een auto-opleiding volgt of wil volgen in het technisch of beroepsonderwijs. Maar de gevraagde vaardigheden zullen veranderen samen met de nieuwe mobiliteitsconcepten, technologieën en aandrijfsystemen waarmee onze kmo’s zullen geconfronteerd worden.concession

Herstellende markt

Hoewel de dealer- en truckbedrijven een steeds moeilijkere financiële evenwichtsoefening uitvoeren, moeten de rentabiliteitscijfers ook genuanceerd worden. De leden van TRAXIO hebben bewezen stand te houden in moeilijke omstandigheden, ze beginnen te genieten van een herstellende markt en zullen de toekomstige mobiliteitsconcepten omarmen zoals ze het al eerder deden. Onze leden zullen op zoek gaan naar een gezonde bedrijfsvoering door verdienmodellen te omarmen die gebaseerd zijn op een geheel van diensten. Want dat is volgens TRAXIO de sleutel tot succes én de uitdaging voor de autodistributie.