Is uw vloot nog verzekerbaar?

De juiste verzekering vinden aan de juiste prijs, dat is wat iedere vlootverantwoordelijke wil. Maar in tegenstelling tot bij de particulieren is vergelijken niet altijd evident, want echt transparant kan je die markt niet noemen. In de praktijk blijkt het altijd maatwerk te zijn. En in tegenstelling tot vroeger is het nu niet altijd meer de klant die kiest maar wel omgekeerd …

De redactie van FLEET verzamelde een panel verzekeringsexperts die het belang van statistieken benadrukten voor het vaststellen van de premies. Maar als het gaat om nieuwe klanten, hebben verzekeringen die natuurlijk nog niet. Dus kijken ze eerst naar andere parameters. En die zijn niet te vergelijken met de particuliere markt.

Jan Peeters (AG Insurance): “Vlootverzekeringen zijn de facto tailor made, maar je hebt wel een lijst met zaken die je altijd afvinkt. Het type vloot: personenwagens, vrachtwagens, lichte bedrijfsvoertuigen. En als het gaat om een vloot personenwagens kijk je nog eens naar het type voertuigen binnen die vloot: kleine of grote voertuigen, segmenten, hoge of lage vermogens, etc. Maar ook de sector waarin het bedrijf actief is, speelt een rol zoals we eerder al aanhaalden. Dit betekent niet dat een bedrijf dat actief is in een sector met een hoger risico, daarom geen aanpassing van de premies meer kan krijgen. Dan komen de statistieken weer in beeld eens het contract loopt.”

Jan Peeters (AG Insurance)

Lage rentabiliteit, meer voorzichtigheid

Al onze panelleden zijn het erover eens dat de verzekeringssector er een is met een lage rentabiliteit. Omdat auto’s hoogtechnologisch zijn, worden herstellingen ook duurder. Ze gewagen zelfs van premies die vroeger te laag waren. Maar die boodschap overbrengen naar hun cliënteel is geen sinecure.

“De verzekeringssector is jarenlang ‘soft’ geweest, maar die tijd is voorbij”, zegt Al Pijnacker (AON). “Je hebt niet alleen materiële schades maar bij lichamelijk letsel zijn de bedragen die wij moeten uitkeren eigenlijk ongelimiteerd, dat kan voor één zwaargewonde in de miljoenen euro’s lopen. De ratio tussen premies en uitgekeerde verzekeringsbedragen is gewoonweg niet zo goed. Daar waar verzekeringsmaatschappijen in het verleden de strijd met elkaar aangingen om een klant te tekenen, zie je nu eigenlijk het omgekeerde. Het inschatten van het risico is belangrijker dan ooit.”

“Dat klopt”, zegt Michel François (Marsh), “Als je een paar jaar geleden een verzekering vroeg aan tien verzekeraars, dan kreeg je ook tien offertes. Nu kiezen de verzekeraars hun klanten. Soms haken ze al af als ze de sector horen waarin het bedrijf actief is. Of ze willen er hun tijd niet insteken omdat ze toch al vooraf weten dat ze toch niet de premies gaan krijgen die ze willen.”

Michel François (Marsh)

Niet transparant? Niet akkoord!

Dat de verzekeringsmarkt voor vloten niet transparant zou zijn, daar is ons panel het niet mee eens. Ze halen onder andere MiFID aan (Markets in Financial Instruments Directive). Deze Europese richtlijn was oorspronkelijk van toepassing op de banken, maar sinds 2014 ook op de verzekeringssector. De richtlijn is ondertussen ook omgezet in Belgische wetgeving (Twin Peaks II) en die zegt dat “verzekeraars en verzekeringstussenpersonen eerlijk, transparant en ondubbelzinnig dienen te zijn. Ze zijn verplicht om zich op een professionele wijze in te zetten voor de belangen van hun klanten.” In het kader van dit artikel zou het ons te ver leiden om deze wetgeving uit de doeken te doen, maar online vindt u daarover alle informatie.

Jan Peeters (AG Insurance): “Los van MiFID is er ook een recente Europese regelgeving, een soort fiche die je precontractueel moet meegeven. Het is een vast format, je kan als verzekeraar niet zelf beslissen om bepaalde zaken niet mee te delen aan de klant of andere zaken meer in de verf te zetten. Dat laat de klant ook toe om beter te vergelijken naar producten en dekkingen toe. Dus op het vlak van transparantie zijn er de afgelopen jaren wel grote stappen vooruit gezet.”

In het volgende FLEET Magazine brengen we een heel dossier over verzekeringen. U kan zich hier gratis abonneren.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!