Johan Portier (LeasePlan): “Naar een mobiliteit in Spotify-stijl”

Of het nu op het internet of via de sociale media was… u heeft ongetwijfeld reeds kennis gemaakt met “What’s next?”, de grootschalige campagne van LeasePlan waarin de plannen voor de komende drie à vijf jaar werden onthuld. Johan Portier leek ons de best geplaatste persoon om ons alles haarfijn uit te leggen. Hij doet uit de doeken waaraan we ons op korte en middellange termijn mogen verwachten. 

Is de revolutie losgebarsten bij LeasePlan?

Johan Portier: Zoals in elk bedrijf, hebben we soms iets te vaak onze oogkleppen op. Soms is het nodig om een beetje afstand te nemen om te kunnen analyseren wat er aan het gebeuren is rondom ons. Vandaar dat LeasePlan dus een beetje afstand genomen heeft om met een innovatieve strategie op de proppen te komen. Daarbij vormt de vraag “What’s next?” de rode draad.

Wat houdt die vraag precies in?

JP: We weten dat 90% van de voertuigen 90% van de tijd stilstaan. We moeten ons dus de vraag durven stellen waarom we zo hardnekkig vasthouden aan het principe van 1 persoon voor 1 voertuig! Met dit soort vragen houden we ons momenteel bezig. Als men er te kort op zit, is men alleen maar bezig met oplossingen die verband houden met de nieuwe multimodale mobiliteit. Omdat het deel uitmaakt van de tijdsgeest. Omdat men ons voorhoudt dat dit de nieuwe norm is. Maar is dit wel de nieuwe norm? Is dit dan effectief ‘mainstream’? In ieder geval niet op grote schaal. En toch praat men over niets anders…

U stelt zelfs een mobiliteitskaart voor?

JP: Absoluut. Wij zitten in volle transitie. Alles verandert… Maar ondertussen zijn we toch verplicht om pasklare antwoorden te bieden, waarbij we rekening moeten houden met het huidige aanbod. De huidige diensten dus, ook al worden ze nog niet op grote schaal toegepast. Ik geef een voorbeeld: bij LeasePlan en bij de concurrentie ligt de gemiddelde duur van een leasingcontract op 48 maanden. In de toekomst – we komen er nog op terug – zullen we ons nog meer op maatwerk moeten richten. Om de overgang vlot te laten verlopen hebben we FlexiPlan gelanceerd dit jaar. Met dit aanbod kunnen de klanten kiezen uit contracten van 1 tot 24 maanden, om zo te kunnen inspelen op tijdelijke of seizoensgebonden behoeften.

Welk motto zal LeasePlan dan hanteren?

JP: De tijd staat niet stil. Het gaat allemaal veel sneller dan het tempo waaraan we een nieuw soort mobiliteit kunnen ontwikkelen. Ik kan uiteraard niet in een glazen bol kijken, maar de kans bestaat dat we de fase van multimodale mobiliteit gewoon zullen overslaan. Vandaar de vraag “What’s next?”. Ik geef u nog een voorbeeld: we hebben kennis gemaakt met een aantal jonge Amerikanen die tussen de 20 en 25 jaar oud waren. Ze hebben een leasingmaatschappij opgericht in een 100% digitale omgeving. Op amper 3 à 4 maanden tijd beheerden die jonge gasten een vloot van 10.000 voertuigen. Je kan Amerika niet vergelijken met Europa, maar dit voorbeeld stemt toch tot nadenken? Denk maar aan het succes van Airbnb en Spotify…

Zijn de digitale en gedeelde economie dan de oplossingen die LeasePlan voorstelt om een antwoord te bieden op de te verwachten mobiliteitsrevolutie?

 JP: Onze geschiedenis wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van de landbouw, gevolgd door de industriële revolutie en ten slotte de opkomst van dienstverlenende bedrijven, waaronder LeasePlan. Momenteel worden we geconfronteerd met een vierde economisch model, met name de opkomst van platforms (Uber, Spotify, Airbnb). Zonder zelf eigenaar te zijn van een muziekcollectie, kunnen we ons zomaar toegang verschaffen tot alle muziek die overal ter wereld gemaakt wordt. We kunnen dus luisteren naar wat we willen, waar we willen en wanneer we willen. En dat wordt meteen ook de strategie van LeasePlan: “Any car, Anytime, Anywhere”. Wij zijn met andere woorden in volle transitie van dienstverlener naar platformbeheerder. Wij denken dat we uiteindelijk zullen evolueren naar een mobiliteit in Spotify-stijl. Bij LeasePlan zijn we ervan overtuigd dat de toekomst van onze mobiliteit in drie stappen zal verlopen: in eerste instantie de elektrische wagen, vervolgens de gedeelde wagen en tenslotte de gedeelde en zelfrijdende elektrische wagen. En dit geheel dan nog eens overgoten met een sausje van digitaal en geconnecteerd.

Jullie zijn toch nog altijd van plan om een leasingmaatschappij te blijven?

JP: Onze specialiteit als leasingmaatschappij is totaal niet meer vergelijkbaar met tien jaar geleden. Daar ben ik echt van overtuigd. Het is niet zozeer onze ambitie om binnen vijf jaar nog altijd een leasingmaatschappij te zijn. Toch niet op de manier waarop we nu bezig zijn. Onze klanten zullen ook evolueren. We zullen ons blijven focussen op de bedrijven, maar we gaan ons ook richten op de eindgebruikers en op de deeleconomie.

Eén ding zal alvast overeind blijven: in het businessmodel van LeasePlan zal er altijd plaats blijven voor de auto…

JP: Inderdaad. Dat zal niet veranderen.

ONDERWEG NAAR ZERO EMISSION…

U heeft een ambitieus plan uitgewerkt om de elektrische wagen een prominente rol te geven.

JP: Tex Gunning, CEO van LeasePlan Corporation, heeft het al een paar keer onder de aandacht gebracht. Als we zelf niets doen, dan komt ons voorbestaan in het gedrang. De fabrikanten zitten in dezelfde situatie. Ze weten maar al te goed waarom ze volop inzetten op alternatieve brandstoffen… Wij hebben dus beslist om ons aan te sluiten bij het klimaatakkoord van Parijs 2015. We willen er alles doen om tegen 2030 over een volledig elektrische vloot te beschikken (NVDR: meer dan 1,7 miljoen wagens wereldwijd). Dat is onze manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en te evolueren naar zero emission.

Is dit een reële doelstelling of eerder een marketingpraatje?

JP: Om te bewijzen dat het een echte ambitie is, zullen we de daad bij het woord moeten voegen. Vandaar dat we beslist hebben om deze visie tegen 2021 in ons eigen bedrijf te implementeren. Het ligt voor hand dat er een hoop praktische vragen op ons afkomen. Vragen die we momenteel nog niet kunnen beantwoorden. Het zal ons echter wel de mogelijkheid bieden om de nodige kennis op te doen… In Nederland hebben we een EV Experience Center opgericht, dat ons moet begeleiden in dit project. Dit centrum is in volle ontwikkeling. We zijn bezig om dit ook in België en in het Groothertogdom Luxemburg uit te rollen. Het is de bedoeling om een soort van publiek laboratorium op te richten om onze ervaringen te kunnen delen met onze klanten, prospecten en partners.

Nu enkel de klanten nog overtuigen…

JP: De meeste klanten zijn echt wel bezig met het verkleinen van hun ecologische voetafdruk, maar op het terrein is er nog niet veel van te merken. Vandaar dat we de 360 formule hebben ontwikkeld: een nieuw soort benadering waarmee we onze klanten en prospects de weg willen wijzen naar een duurzame vloot. Deze formule draait rond drie thema’s:

  • Ecologische voetafdruk. Onze consultants analyseren een dertigtal parameters van de vloot van onze klanten en de manier waarop die vloot gebruikt wordt. Vervolgens krijgt de betrokkene een doelgericht advies met het oog op een duurzamer wagenpark.
  • Total Cost of Use. Er wordt nagedacht over de financiële consequenties van de overstap naar een ‘groenere’ vloot. Momenteel is de invoer van elektrische voertuigen in België beperkt. Dit zorgt ervoor, we moeten dit durven uitspreken, dat de kosten voor elektrische voertuigen hoger liggen dan de voertuigen met klassieke verbrandingsmotor. Ondanks alles stellen we vast dat er veel beweegt op deze markt. De restwaarde van elektrische voertuigen zit in stijgende lijn en uiteindelijk zal dit een positieve impact hebben op de totale kost.
  • De tevredenheidsgraad van de chauffeur.

Wij stellen vast dat onze klanten uiterst tevreden zijn over het feit dat we hen helpen om een andere blik te werpen op hun vloot. Dit wil echter niet zeggen dat ze dan onmiddellijk ook onze visie delen. Het is een idee dat nog een beetje moet rijpen…

BABYSTAPJES IN HET DIGITALE TIJDPERK

Hoe denkt u de digitale omschakeling te realiseren bij LeasePlan?

JP: Van zodra zelfrijdende voertuigen een feit zijn, zullen we voertuigen kunnen bestellen met onze smartphone: waar we willen en wanneer we willen. Zover zijn we nog niet natuurlijk. We zijn ons hoe dan ook stap voor stap aan het voorbereiden op het digitale tijdperk:

  • Het online Private Lease-platform is een virtuele, dynamische en permanente showroom. We hebben vastgesteld dat ongeveer 65% van de bestellingen voor een particuliere leasewagen via een smartphone wordt gedaan. Het traditionele scherm verzeild met andere woorden meer en meer op de achtergrond…
  • LeasePlan Click & Drive is de naam voor het aanbod dat gericht is op KMO’s. Dit aanbod bestaat uit populaire voertuigen, al dan niet met opties, die beschikbaar zijn op een online showroom. Deze voertuigen zijn bovendien snel leverbaar (binnenkort zelfs binnen de twee weken). Zowel voor Private Lease als voor Click & Drive hebben we een chatfunctie voorzien. De bezoekers stellen vier of vijf vragen om dan vervolgens hun bestelling door te geven in een mum van tijd.
  • De LeasePlan Experience Stores maken gebruik van de bestaande digitale middelen om de LeasePlan-wagens die einde contract zijn, nieuw leven in te blazen. In Europa gaat dit jaarlijks over zo’n 300.000 wagens (15.000 à 18.000 wagens in België). We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de klanten het voertuig ook wel eens willen besnuffelen en betasten. Vandaar dat we ‘high level’ showrooms gaan openen, waarvan één in België volgend jaar. De precieze locatie ligt nog niet definitief vast. Hier werken we nog met een shortlist. Dit project hoeft uiteraard geen belemmering te vormen voor onze gebruikelijke partners in de tweedehandsmarkt.

U zegt dus dat de toekomst digitaal, maar ook geconnecteerd zal zijn?

JP: We werkten al samen met Uber en we zijn nu ook in een partnerschap met TomTom Telematics gestapt. Dit bedrijf kan terugvallen op pilootprojecten in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Door ons toegang te verlenen tot hun WebFleet-platform zal TomTom ons bijstaan in de ontwikkeling van een geconnecteerd wagenpark met uniforme gegevens in een digitale omgeving. Dit is bovendien een bijkomende stap in de richting van onze strategie rond zelfrijdende en gedeelde auto’s. Van zodra we met deelauto’s werken (al dan niet zelfrijdend) zal deze datastroom ons helpen om nóg gerichter in te spelen op de specifieke verwachtingen. We zullen in staat zijn om voertuigen vrij te maken op plaatsen en tijdstippen waar de vraag het grootst is.

De hamvraag is: What’s next… wat we nog niet weten?

JP: De verschillende facetten van ‘What’s next?’ moeten nog uitgerold worden voor het grote publiek. De tsunami aan vernieuwingen waarmee LeasePlan zich wil heruitvinden, is nog niet ten einde. Ik mag echter het achterste van mijn tong nog niet laten zien.

#Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending