Johan Portier nu ook managing director LeasePlan Luxembourg

Johan Portier, huidige managing director van LeasePlan Belgium, zal ook de verantwoordelijkheid opnemen als managing director van LeasePlan Luxembourg. Hij neemt de plaats in van huidig managing director en afgevaardigd bestuurder Bob Walté, die met pensioen gaat.

Hoewel Johan Portier nu beide functies zal bekleden, blijft LeasePlan Luxembourg SA een lokale en zelfstandige juridische entiteit met een lokaal team. Alleen enkele back-office functies zoals IT, HR en credit worden vanaf gedeeld met en uitgevoerd door LeasePlan België. Alle front-end interfacing met klanten, bestuurders en partners blijven plaats hebben in Luxemburg. LeasePlan Luxembourg SA heeft een vloot van 9.000 wagens en ruim 50 medewerkers.

Tags: Fleet