Jurgen De Permentier (Eandis) is FLEET Mobility Manager of the Year

De constante vergroening van de 1.750 dienstvoertuigen en 900 leasewagens is al een doel op zich bij Eandis. Maar het vlootbeheer is eigenlijk slechts een puzzelstuk in het mobiliteitsverhaal van dit nutsbedrijf. Tegen 2020 wil Eandis zijn CO2-uitstoot met 20% terugdringen en dat kan alleen via een gediversifieerd duurzaam mobiliteitsbeleid. Jurgen De Permentier, Diensthoofd Milieu is dan ook de oververdiende FLEET Mobility Manager of the Year.

Eandis biedt netwerkoplossingen voor elektriciteit, aardgas, warmte en openbare verlichting. Het openbaar nutsbedrijf telt 4.000 werknemers en een wagenpark van 1.750 dienstvoertuigen en 900 leasingwagens. Gezien zijn maatschappelijke functie heeft Eandis een permanente zorg en aandacht voor het milieu en de samenleving. In die context is het duurzaam verbeteren van de ecologische voetafdruk dan ook een topprioriteit en daarbij spelen de mobiliteit en de bedrijfswagens van de medewerkers een belangrijke rol.

20% minder CO2-uitstoot tegen 2020

Wil je een duurzame blauwdruk voor je onderneming, dan is het altijd een goed plan om vanuit het management en het kader het goede voorbeeld te geven. Het bedrijfswagenbeleid bij Eandis is dan ook zo opgesteld dat alle kaderleden bij de keuze van hun wagen  een bijdrage kunnen leveren in het beperken van de ecologische voetafdruk. Ze worden actief aangespoord om plug-in hybrides, 100% elektrische wagens en CNG-wagens wagens te kiezen, eerder dan voertuigen met een gewone verbrandingsmotor. In de praktijk heeft men vooral voertuigen met alternatieve aandrijving van deze merken in de vloot: BMW, Ford, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo. Op het parkeerterrein van Eandis op de hoofdzetel in Melle zijn laadpalen voorzien, zodat kantoortijd ook integrale laadtijd is voor wie een elektrische auto of plug-in hybrid kiest. Maar het wagenpark is niet het enige groene puzzelstuk, ook andere vormen van mobiliteit doen hun duit in het zakje naar die ambitieuze -20% in 2020 …

Totaalaanpak

Jurgen De Permentier legt er de nadruk op dat een duurzaam ondernemingsbeleid inspanningen vergt in alle geledingen van het bedrijf. En daar is mobiliteit natuurlijk een belangrijk onderdeel van: “Duurzaam woon-werkverkeer en duurzame dienstverplaatsingen staan al jaren hoog op de agenda. Eandis promoot de alternatieve vervoersmiddelen en maakt blijvend werk van een gevarieerd aanbod voor de 4.000 medewerkers: een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer, carpoolparkings, elektrische en gewone dienstfietsen, pendelfietsen aan stations, mogelijkheid tot gebruik van blue bikes,  infrastructuur zoals douches en kleedkamers, elektrische wagens voor dienstverplaatsingen, open offices, thuiswerk. We gaan zo breed mogelijk in onze mobiliteitsaanpak.”

Eandis treedt ook op als hoofdsponsor van Car Free Day en organiseert een Duurzame Dag en roept de medewerkers extra op om die dagen massaal te kiezen voor duurzaamheid. Doorheen gans het jaar is er een Mobiliteitswedstrijd waarbij alle 14 vestigingen worden uitgedaagd om hun doelstellingen te behalen op het vlak van duurzame kilometers voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen. In 2016 wil Eandis dat de medewerkers 3.500.000 kilometers minder afleggen en samen 650.000 kg CO2-uitstoot voorkomen. Ook is er het project Ecobossen: Eandis financiert de aanplanting van bossen. De oppervlakte wordt bepaald door de mobiliteitsinspanningen van de medewerkers: hoe meer CO2-uitstoot er dit jaar wordt vermeden, hoe meer bos Eandis zal aanplanten.

Ambitieus

Als energieleverancier moet Eandis tijdig anticiperen op de technische evoluties en revoluties want ze bepalen het energielandschap van morgen. “We moeten ons continu afvragen wat de verwachtingen zijn van onze klanten en aandeelhouders. Eandis heeft een voorbeeldfunctie in het verantwoord omgaan met energie. Dit beperkt zicht niet alleen tot haar klanten. Eandis wil dit ook als organisatie blijven uitstralen op meerdere vlakken zoals bijvoorbeeld in haar personeelsbeleid waar de bedrijfswagens voor de kaderleden deel van uitmaken”, zegt Jurgen Permentier.

“De focus op het stimuleren van wagens met alternatieve verbrandingsmotor zoals CNG, elektrische en plug-in hybride wagens en anderzijds de verdere verlaging van de gemiddelde CO2-uitstoot van onze vloot zal nog versterkt worden. Er wordt ook reeds volop aandacht besteed aan praktische modaliteiten zoals de uitbouw van een landschap van oplaadpunten op onze sites en de mogelijkheid voor de gebruikers van de ‘alternatieve wagens’ om ook thuis de wagen te kunnen opladen. Eiind september werden nog nieuwe laadpalen geïnstalleerd op onze hoofdvestiging in Melle”, besluit Jurgen De Permentier.

 

#Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending