Karl-Thomas Neumann, CEO van Opel Group: “Geen illegale software”

Karl-Thomas Neumann OpelNa de herhaaldelijke beschuldingingen van de VRT, werden dit weekend opnieuw beschuldigingen geuit. Deze keer in de Duitse pers. De CEO van Opel Group, Karl-Thomas Neumann, reageert als volgt:

“Deutsche Umwelthilfe (DUH), Monitor en Der Spiegel wekken de indruk dat zij nieuwe feiten hebben gevonden die erop wijzen dat Opel illegale manipulatie-instrumenten zou gebruiken. Dat zijn valse aantijgingen.

Zoals we eerder al verklaarden, gebruiken wij bij Opel geen illegale software. Onze motoren voldoen volledig aan de wettelijke voorschriften. Wij verwachten dat de overheidsinstanties dit standpunt zullen onderschrijven. Wij hebben steeds in alle openheid samengewerkt met de Duitse en Europese overheidsinstanties en zullen dat blijven doen. In oktober 2015 bezorgde Opel aan het KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) reeds alle mogelijke informatie over zijn bedrijfsstrategie inzake motorsoftware, -kalibratie en -uitstoot. Wij zullen het publiek meer informatie verstrekken zodra we met de overheid hebben gepraat.

De recente beschuldigingen op basis van de bevindingen van hacker Felix Domke zijn misleidende vereenvoudigingen en verkeerde interpretaties van de complexe verbanden tussen de verschillende aspecten die meespelen in de moderne uitstootcontrolesystemen voor dieselmotoren. Dergelijke systemen zijn erg complex en houden rekening met vele factoren, die niet afzonderlijk kunnen worden geïnterpreteerd.Opel Insignia

DUH, Monitor en Der Spiegel hebben nog steeds geen informatie over hun testmethoden en -protocollen meegedeeld aan Opel. Bijgevolg kunnen wij dit deel van de beschuldigingen niet evalueren. Onze eigen en onafhankelijke metingen, evenals ervaringen met voorgaande experimenten die door DUH werden gepubliceerd, brengen ons ertoe niet te geloven dat bovengenoemde resultaten objectief of wetenschappelijk gegrond zijn, zoals we eerder al bevestigden.

Uiteraard hebben wij wel onze lessen getrokken uit de recente discussies met de overheden en het publiek. Met elke nieuwe motor streven wij ernaar de benchmark te zijn. Wij zullen de nabehandeling van de uitstoot van onze SCR-dieselmotoren zo veel mogelijk blijven verbeteren, voor zover de wetten van de fysica dat toestaan. Dat omvat een vrijwillige klantentevredenheidscampagne vanaf juni voor auto’s die reeds in het verkeer zijn.”

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!