Klaudija Casar Torkar – ALD Automotive: “Mobiliteit wordt on-demand”

Klaudija Casar Torkar is de opvolgster van Miel Horsten als CEO van ALD Automotive Belgium. Ze komt niet onbeslagen op het ijs want ze oefende voordien dezelfde functie al uit in Bulgarije en Hongarije. Het volledige interview samen met haar voorganger leest u in het novembernummer van FLEET.

In België is er een zeer specifieke fiscaliteit voor bedrijfswagens. Hebt u die al kunnen bestuderen?

KCT: “Toch al genoeg om te weten dat die behoorlijk ingewikkeld is. Alles wat met fiscaliteit en administratie te maken heeft in België, is complex. Ik zal dus nog een beetje tijd nodig hebben om me volledig vertrouwd te maken met de materie. Wat ik er wel positief aan vind, is dat de fiscaliteit gestoeld is op duurzame objectieven. Dat kunnen wij als leasemaatschappij alleen maar steunen omdat het strookt met onze doelstellingen.”

Door homeworking rijden leasewagens niet alleen minder, in sommige bedrijven wordt het nut ervan zelfs in vraag gesteld. Ziet u dit als een bedreiging voor het businessmodel van leasing?

KCT: “Zelfs wanneer mensen meer thuis werken, hebben ze nog altijd behoefte aan een flexibele mobiliteit, zowel privé als beroepshalve. Want niet iedereen werkt de hele tijd van thuis uit. Wij zien trouwens geen sterke daling van het aantal gereden kilometers bij onze klanten. De auto zal door de totale vrijheid die hij biedt, altijd een belangrijke rol spelen in de mobiliteitsmix. Daarnaast opent deze crisis ook nieuwe perspectieven. We zien bijvoorbeeld een sterke stijging van e-commerce, wat voor ons als leasingmaatschapij opportuniteiten opent in de distributiesector. We passen ons aanbod ook aan in functie van deze nieuwe omstandigheden met o.a. flexibele huurtermijnen van 1 tot 18 maanden. Samengevat kan je stellen dat we mee evolueren in deze crisis met een flexibel aanbod en dat vertaalt zich nog steeds in groei.”

“Zelfs wanneer mensen meer thuis werken, hebben ze nog altijd behoefte aan een flexibele mobiliteit, zowel privé als beroepshalve”

ALD Automotive zet in op brede mobiliteit. Hoe wordt dit concreet ingevuld?

KCT: “Een volledige digitalisering van de bestelprocedure en de opvolging is er een van: een digital journey. We hebben daarvoor partnerships met o.a. Tesla en Polestar. Wat de bredere mobiliteit betreft, zetten we in op multimodaliteit met onze mobility app ALD Move, die volgend jaar ook in België wordt gelanceerd.  We kijken voortdurend naar hoe de mobiliteitsmarkt evolueert en wat de mensen nodig hebben. Onze missie is om zorgenvrije mobiliteit voor onze klanten te garanderen. Dat is een continu proces, soms met trial and error, maar er komen nog veel veranderingen en wij zullen daar altijd kort op de bal spelen.”

Door de coronacrisis lijkt de modal shift op een dood spoor te zitten vandaag. Mensen nemen liever de auto dan het openbaar vervoer. Is dat geen probleem?

KCT: “Dat klopt, maar op een dag zal de pandemie voorbij zijn. Het heeft geen zin om daarom nu stil te blijven staan. En net omdat we de financiële middelen hebben, kunnen we vandaag investeren in die mobiliteitsmarkt met bijvoorbeeld digitale oplossingen. Je ziet nu al dat het een on-demand mobiliteitsmarkt zal worden en die zal klanten laten inpluggen op de meest gebruiksvriendelijke manier. Dat is iets waar wij nu al naartoe werken. Zoals Miel al zei, is schaalgrootte daarbij essentieel. Er is een grote interactie tussen alle landen uit de groep.”

Het is de bedoeling dat tegen 2026 alle bedrijfswagens in België elektrisch zijn. Sommige concurrenten, zoals LeasePlan, zetten daar vandaag al volop op in. Wat is de strategie van ALD Automotive?

KCT: “Wij hebben meer elektrische wagens in onze vloot dan LeasePlan, alleen maken wij daar minder ruchtbaarheid rond (lacht). We promoten duurzame aandrijvingen niet alleen, maar zien de vraag naar plug-in hybrids en elektrisch alleen maar toenemen. Evident is het nog altijd niet omdat de laadinfrastructuur nog niet volgt. Is het elektriciteitsnetwerk klaar om overal laadpalen te voorzien van energie in privéwoningen én publieke laadinfrastructuur? En wat met de energievoorziening zelf? Ik hoor dat België zijn kerncentrales wil sluiten, maar dan mag de vraag ook gesteld worden: van waar gaat de elektriciteit komen? We zullen die paar jaar zeker nog nodig hebben om de transitie te maken en daarbij zal hybride en plug-in hybride technologie een grote rol spelen. Ik heb trouwens zelf voor een plug-in hybrid en niet voor een EV gekozen. Om dezelfde redenen als veel andere mensen: autonomie en gebrek aan laadinfrastructuur.”

#Auto #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Trending