Kort door de bocht: rapport Europese Commissie wijt files aan bedrijfswagen

De Europese Commisie maakt gretig gebruik van de eenzijdige rapporten van de OESO om steeds weer hetzelfde punt de bewijzen: de bedrijfswagen is de veroorzaker van files.

Als België de Europese normen voor luchtkwaliteit wil halen, moet het de files aanpakken en het gebruik van de auto ontmoedigen. Dat staat vandaag in een nieuw rapport van de Europese Commissie. “België is het meest dichtgeslibde land van Europa op het vlak van verloren uren en vertragingen.” Daar zorgen vooral bedrijfswagens voor. De Commissie pleit daarom voor een beleid waarbij autogebruik ontmoedigd wordt.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, moeten de files aangepakt en het gebruik van auto’s ontmoedigd worden, stelt de Commissie. “België is het meest dichtgeslibde land van Europa als het gaat om verloren uren en vertragingen, vooral rond Antwerpen en Brussel”, staat in het werkdocument te lezen. In 2013 gebeurde 78,5 procent van het vervoer in België met de eigen wagen. In Vlaanderen gebruikt 75 procent van de pendelaars nog steeds de eigen wagen.

Meer milieubelastingen?

In haar analyse somt de Commissie de maatregelen op die op gewestelijk en federaal niveau genomen zijn of in de pijplijn zitten. Ze wijst erop dat er nog heel wat marge zit op de Belgische inkomsten uit milieubelastingen, die “tot de laagste in de EU behoren” – enkel Frankrijk doet het slechter.

Die milieubelastingen bedroegen 2,05 procent van het bbp in 2014, tegenover 2,46 procent over heel de EU. Cijfers uit 2016 tonen aan “dat er heel wat potentieel is voor een verschuiving van belastingen op arbeid naar milieubelastingen”. Deze belastingen kunnen tegen 2018 3,45 miljard euro extra genereren en oplopen tot 6,96 miljard euro tegen 2030, leert een vergelijking met andere lidstaten.

Goochelen met cijfers

De Commissie stelt vast dat in België het privégebruik van bedrijfswagens nog altijd sterk wordt gesubsidieerd. Deze gunstige fiscale behandeling is goed voor 3,75 miljard euro aan gederfde inkomsten. “Van alle OESO-landen ligt de totale jaarlijkse subsidie per auto het hoogst in België, op 2.763 euro”, luidt het.

Verder verwijzend naar de OESO, stelt de Commissie dat “dit zwakke punt verdere vooruitgang in de aanpak van congestie, luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen belemmert”. Volgens het Federaal Planbureau leggen bedrijfswagens in België jaarlijks 6.000 kilometer extra af en bedraagt het welvaartsverlies 905 miljoen euro, of 0,23 procent van het bnp.

 
Geen zoden aan de dijk
Iets wat steevast ontbreekt in dergelijke studies is de fiscale return die bedrijfswagens geven, waardoor vragen kunnen gesteld worden bij de cijfers die men hierboven, aanhaalt. En bovendien blijft de Belg verknocht aan zijn auto tout court. Graag zouden we lezen in dergelijke rapporten hoeveel bestuurders van bedrijfswagens zouden kiezen voor een alternatief. Want anders het blijft een nutteloze discussie.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!