Luc Bontemps (FEBIAC): “Autoverkeer stoot de helft minder NOx uit tegen 2025”

Schonere lucht is een bezorgdheid die automobielfederatie FEBIAC zeer ernstig neemt. De autoconstructeurs en de beleidsmakers hebben in de nasleep van Dieselgate de nodige inspanningen geleverd: zo worden nieuwe wagens strenger getest op hun uitstoot en komen er meer en meer propere wagens op de markt. Daardoor zal het autoverkeer in België tegen 2025 ruim 24.000 ton minder stikstofoxiden (NOx) uitstoten, meer dan een halvering. Nochtans kan ons land die doelstelling nog sneller halen, onder een aantal voorwaarden die FEBIAC voorstelt.

Met de lokale verkiezingen in aantocht, krijgt het thema luchtkwaliteit veel aandacht. Iedereen deelt de bezorgdheid om gezonde lucht. Hoewel het recente rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij duidelijk aantoont dat de luchtkwaliteit jaar na jaar verbetert, blijft de uitstoot van NOx een aandachtspunt. Bijna een kwart van de NOx in onze lucht komt van het autoverkeer, zegt een rapport van het Europese milieuagentschap EEA. FEBIAC beseft dat het werk nog niet voorbij is en maakt van een verlaging van de NOx-uitstoot een prioriteit voor de
komende jaren.
“De sterk verbeterde technologie bij alle wagens, ook bij dieselwagens, het potentieel van lageemissievoertuigen zoals de elektrische auto’s en de opkomst van tweewielers, gedeelde mobiliteit en andere alternatieven, dragen stuk voor stuk bij tot een nog betere luchtkwaliteit.
De auto-industrie neemt daarin haar verantwoordelijkheid”, aldus Luc Bontemps, afgevaardigd
bestuurder van FEBIAC.

Ruim 24.000 ton minder NOx

Vandaag stelt FEBIAC haar engagement voor om het aandeel NOx naar beneden te krijgen. Volgens de jongste metingen zorgt het autoverkeer voor 44.329 ton stikstofoxides in de lucht, dat is 23 procent van de totale NOx-uitstoot in ons land. Tegen 2025 zal dat nog zo’n 20.000 ton zijn, meer dan een halvering.
Bovendien liggen er een aantal maatregelen voor het grijpen die deze forse daling van de NOx uitstoot nog groter kunnen maken. Volgende beleidskeuzes zijn volgens FEBIAC zeker realiseerbaar tegen 2025:
● Een verdere vergroening van de autofiscaliteit, in het bijzonder in Brussel en Wallonië
● Een blijvend fiscaal voordeel voor gebruikers van lage emissie-voertuigen
● Het invoeren van een interessante slooppremie voor oude dieselwagens
● Werk maken van een slimme kilometerheffing waardoor mensen beter nadenken over
hun verplaatsing met de auto
● Investeren in betere aansluitingen van auto, motor en fiets met het openbaar vervoer
(combimobiliteit)
● Werken aan vlot en dus schoner verkeer, bijvoorbeeld door betere synchronisatie van
verkeerslichten en gebruik van mobiliteitsdata
● De snelle uitbouw van een dekkend netwerk aan laadpalen voor elektrische auto’s
● Succesvolle autodeelsystemen die voertuigen van de nieuwste generatie inzetten
“FEBIAC is graag bereid om samen met de verschillende organisaties deze voorstellen concreet uit te werken met als doel de NOx-uitstoot te doen dalen en de luchtkwaliteit voort te verbeteren. Als we de luchtkwaliteit willen verbeteren, is de aanpak van de NOx-uitstoot een absolute prioriteit”, aldus Bontemps.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto