Mag werkgever bedrijfswagen terugvorderen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid door Coronavirus?

Het privégebruik van de bedrijfswagen die de werkgever ter beschikking stelt, is een loonvoordeel. Bij arbeidsongeschiktheid is de werkgever in eerste instantie gewaarborgd loon verschuldigd. Tijdens de periode gedekt door gewaarborgd loon behoudt de werknemer het recht op loon en dus ook het voordeel van de bedrijfswagen. 

Eenmaal de periode van gewaarborgd loon verstreken, kan de werkgever de bedrijfswagen terugvorderen. Het recht op loon is namelijk verloren gegaan.

Het antwoord op deze vraag komt van Renta, dat in een FAQ op zijn website nog tal van andere vragen beantwoordt.

Bij tijdelijke werkloosheid (om economische redenen of wegens overmacht) ontvangt de werknemer onmiddellijk een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Het recht op loon gaat dus onmiddellijk verloren. De werkgever kan dan ook beslissen om de bedrijfswagen terug te vorderen vanaf het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid, of vanaf een later moment.

Moet de werknemer de bedrijfswagen inleveren, dan wordt hij vanaf de dag van effectieve inlevering van de wagen niet langer belast op het voordeel van alle aard.

Lees ook:

Tijdelijke werkloosheid en bedrijfswagen: VAA of niet?

Wanneer de werknemer het werk hervat, herwint hij het recht op loon en dus ook op de terbeschikkingstelling van de wagen.De werknemer wordt dan, vanaf de dag dat de wagen opnieuw ter beschikking staat, opnieuw belast op het bijhorende voordeel van alle aard.

Contract of arbeidsreglement, car policy…

Het verplicht inleveren van de bedrijfswagen tijdens een langdurige ziekteperiode of een periode van tijdelijke werkloosheid kan uiteraard voor verwarring en discussie zorgen.

Een werkgever moet dus zeker nagaan of de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, ‘car policy’, het arbeidsreglement of …. regels vastleggen over de inlevering van de bedrijfswagen bij schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode die niet gedekt is door gewaarborgd loon.

Let op! Als hierover nog geen regels zijn vastgelegd, betekent dit niet dat de werkgever de bedrijfswagen niet mag terugvorderen. Hij doet dit best wel in overleg met de betrokken werknemers.

#Auto #Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending