FLEET 84

In dit nummer van FLEET openen we met een item dat de fleetwereld ongetwijfeld een hart onder de riem zal steken. BNP Parisbas Fortis neemt immers in één keer niet minder dan 4.500 bedrijfswagens in dienst en dat aantal kan nog oplopen tot 7.500 of meer.

Maar wat misschien nog belangrijker is: dit zou wel eens het begin kunnen zijn van een nieuwe trend. Het is immers een constructie waarbij een kleine loonsverlaging gecombineerd wordt met een bedrijfswagen en dat mogen we gerust innoverend noemen. Eén leasingmaatschappij, DirectLease om geen namen te noemen, biedt nu al een formule aan die perfect inspeelt op dit scenario.

In een ander hoofdartikel in deze FLEET laten we de CEO’s van de premiummerken aan het woord. Er is nog steeds een grote verbolgenheid over de manier waarop de Regering Di Rupo een heel marktsegment getorpedeerd heeft. In het hogere marktsegment richt de nieuwe VAA een waar bloedbad aan, hoe anders kan je een minderverkoop van 50% omschrijven? Daarmee loopt de Staat trouwens miljoenen euro’s aan inkomsten uit BIV en BTW mis. Di Rupo heeft de torpedo ook in zijn eigen voet geschoten.

En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, tikte de Europese Commissie de Belgische regering op de vingers omdat onze bedrijfswagenfiscaliteit niet groen genoeg is en de vrije markt verstoort. Ik denk dat Di Rupo en co voortaan eens diep zullen nadenken vooraleer ze nog eens raken aan de bedrijfswagen. To ad insult to injury moeten we van Europa ook dringend iets doen aan de fiscale druk op arbeid. Een grotere open deur kan je echt niet intrappen. Zo kom je altijd in dezelfde catch 20/20 terug. De fiscale druk op arbeid is inderdaad te groot in België en daarom is de bedrijfswagen ook zo populair. En te zien aan het voorbeeld dat ik in het begin aanhaalde, zal die populariteit nog toenemen. Nu maar hopen dat Europa niet te hard de duimschroeven aandraait …

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending