Minder autoverkeer dankzij de accijnzen op brandstoffen?

CO2 uitstoot

De hervorming van de brandstofaccijnzen zal het autoverkeer tegen 2030 doen dalen met 0,9% ten opzichte van de referentieprojectie. Dat is wat het Federaal Planbureau beweert!

Deze daling van het wagengebruik vertaalt zich in een stijging van het aantal reizigerskilometer via bus (+2,1%), trein (+1,0%) en tram (+1,0%).

Het aantal tonkm afgelegd door bestelwagens zal dalen met -0,5%, ten voordele van vervoer met vrachtwagens (+0,2%). Het aandeel van dieselwagens in het wagenpark vermindert met 3 procentpunten.

Deze ontwikkelingen zullen de snelheid op de weg slechts matig beïnvloeden. Vergeleken met de referentieprojectie, stijgt de gemiddelde snelheid in de spits met 0,9%, in de dalperiode met 0,4%. De impact op het leefmilieu is meer uitgesproken. De directe uitstoot van NOx en PM2.5 emissies vermindert tegen 2030 met respectievelijk 2,6% en 0,6%. De uitstoot van broeikasgasemissies zal 0,5% lager liggen.

Over de hele projectieperiode kunnen de totale milieuwinsten van de maatregel gewaardeerd worden aan 272 miljoen euro. Waarvan de winst door de daling van lokale polluenten 175 miljoen euro bedraagt.

Ja, maar…

Dit goede nieuws voor de auto-mobiliteit zal niet volstaan om het inktzwarte scenario te compenseren dat hetzelfde Planbureau ons in een andere studie schetst.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!