Mobiliteitsbudget: dit is waarom het blijft aanslepen …

 

Het wetsontwerp voor het mobiliteitsbudget laat op zich wachten. En dat is omdat de experts er maar niet in slagen enkele knopen door te hakken. Dat blijkt uit interne nota’s van kabinetsmedewerkers die onze collega’s van La Libre Belgique konden inkijken.

Wat is zeker?

Afgelopen week verklaarde Federaal Minister van Mobiliteit Francois Bellot al voor de kamercommissie van infrastructuur dat de regering een voorkeur heeft voor het cash for car scenario. Of toch tenminste op korte termijn. “Een studie die door de Minister van Financiën werd besteld, heeft tot doel een wettelijk kader uit te stippelen dat de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk kan compenseren door een bedrag dat gebruikt kan worden voor transportmiddelen. Dat verhoogt ook de koopkracht van de huishoudens.”

De Minister van Mobiliteit liet ook verstaan dat daarmee de deur open blijft voor een echt mobiliteitsbudget, zoals op 22 januari 2014 werd voorgesteld door volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh (CD&V). Een piste die ook de goedkeuring wegdraagt van de sociale partners en de automobiel- en leasingsector.

De knopen die nog doorgehakt moeten worden …

Onze collega’s van La Libre Belgique konden een lijst van vragen inkijken die de experts van de ministeriële kabinetten zich stellen bij de voorbereiding van het wetsontwerp. Deze vragen zijn nog het onderwerp van arbitrage. En zoals u kan zien zijn die behoorlijk essentieel!

  1. Wie heeft er recht op?

Dat is de eerste belangrijke vraag waar de regering een antwoord op moet formuleren: wie zal er recht hebben op de compensatie? Alleen werknemers uit de privé en de openbare diensten of ook bedrijfsleiders die zichzelf een bedrijfswagen toegekend hebben?

  1. Welke parameters voor de berekening?

Hier stellen de experts zich meerdere vragen: moet de toelage voor mobiliteit rekening houden met de tankkaart en andere voordelen die verbonden zijn aan de bedrijfswagen? Moet dat bedrag geïndexeerd worden? Zo ja, moet de wet dat indexeringsmechanisme voorzien of wordt dat sectorieel of zelfs op bedrijfsniveau onderhandeld? Moet de toelage als loon gezien worden? Zo ja, telt het bedrag dan ook mee voor ontslagvergoedingen, vakantiegeld, etc?

De experts hebben zelfs enkele mogelijk perverse effecten in beeld gebracht. Kan een zelfstandige of bedrijfsleider die zichzelf meerdere bedrijfswagens heeft toegekend, die inruilen voor een gecumuleerd bedrag?

  1. Welke timing

Bronnen dicht bij het dossier bevestigen ons dat er binnen de regering een wil is om voor 21 juli tot een princiepsakkoord te komen. De datum waarop de wet in werking zou treden, daar is het nog even naar gissen. In de wandelgangen van de regering circuleren twee data: 1 oktober 2017 of 1 januar 2018. Aan het tempo waarin dit dossier zich voortsleept af te meten, gokken wij op 1 januari van volgend jaar …

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!