Mobiliteitsbudget: dit is wat Renta er over denkt

multimodal

“Het mobiliteitsbudget kan een gepast antwoord bieden op de mobiliteitsbehoefte van werknemers die meer divers is dan voorheen”, zei Frank Van Gool, algemeen directeur van Renta gisteren tijdens de Renta Happening.

Hij voegde daar onmiddellijk aan toe: “Dat het budget geen stigma mag zijn voor de bedrijfswagen, maar het gebruik van alternatieven gemakkelijker moet maken voor werknemer en werkgever.”

Om die doelstelling te realiseren, schotelt Renta ons deze 8 aanbevelingen voor.

1 Voor zoveel mogelijk werknemers

“Het wettelijk kader zou ernaar moeten streven om het mobiliteitsbudget voor zoveel mogelijk werknemers in te voeren”, luidt het bij Renta. “Het mag dus geen exclusief systeem worden voor werknemers die vandaag over een bedrijfswagen beschikken, maar dient opportuniteiten te scheppen voor ieder werknemer.”

2 De werknemer en zijn familie ?

Vandaag is het niet ongewoon dat ook familieleden van een werknemer af en toe met zijn bedrijfswagen rijden. Dus zou het hetzelfde principe van toepassing kunnen zijn op het mobiliteitsbudget. Dus zal de werkgever het recht moeten hebben om daar zelf over te beslissen.

3 Zich verplaatsen … of niet verplaatsen

Het begrip mobiliteit is in het kader van het nieuwe werken geen exclusief verhaal meer van vervoersmiddelen Mobiliteit betekent in sommige gevallen dus ook dat je je niet verplaatst. Volgens Renta moet het mobiliteitsbudget “ook de middelen die verplaatsingen kunnen vermijden, bvb de kosten voor flexibele vergader- of werkplekken, bepaalde communicatiemiddelen of elementen die thuiswerken bevorderen.”

4 Onderscheid maken voor professionele verplaatsingen

“Verplaatsingen die louter voor het werk gebeuren, horen niet thuis in het mobiliteitsbudget en mogen dus ook niet aan de fiscale en sociale regelgeving van dat budget onderworpen zijn”, zegt Frank Van Gool. Het wettelijk kader dient zowel rekening te houden met werknemers die overwegend woon-werk verkeer en zuivere privé-verplaatsingen maken maar ook met werknemers die in de eerste plaats vooral professionele kilometers afleggen. ”

5 Financiële of fiscale incentive

Renta pleit voor een financieel of fiscaal voordeel voor bedrijven die een mobiliteitsbudget invoeren in het kader van een bedrijfsvervoerplan. “Dit plan brengt de mobiliteitsstromen van en naar het bedrijf alsook van de verplaatsingsbehoeften van de werknemers in beeld. Het zal aanbevelingen bevatten voor de werknemers en kan in die zin betere sturing geven aan het mobiliteitsbudget.”

 

6 Een stuk van het brutoloon omzetten?

Om te voorkomen dat het mobiliteitsbudget de kosten verhoogt voor de werkgevers, zou een stuk brutoloon omzetbaar gemaakt moeten worden naar het mobiliteitsbudget.

7 Vragen over het VAA

Het Voordeel Alle Aard dient proportioneel bepaald te worden in functie van de gebruikte vervoersmodi.

8 Werkgever bepaald het budget

“De werkgever bepaalt het budget en de kostprijs van de individuele componenten gebaseerd op totale kost, kost per kilometer, kost per gebruik of een combinatie ervan”, zegt men bij Renta.

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!