Mobiliteitsbudget: geen cash for car voor Thierry van Kan en Febiac!

De voorzitter van Febiac, Thierry van Kan, heeft het debat over het mobiliteitsbudget nog wat extra gevoed. Dat deed hij door middel van een open brief die u hieronder helemaal kan lezen.

“Automobielfederatie FEBIAC is het eens met de fundamentele bezwaren die de sociale partners geformuleerd hebben over het omzetten van een bedrijfswagen in een cash vergoeding, het zogenaamde ‘cash for car’-idee.

Het mobiliteitsbudget, als systeem dat complementair is aan de bedrijfsauto, is onze autofederatie wél genegen. En dat al veel langer dan vandaag.”

“Het is echter essentieel om het mobiliteitsbudget enkel toe te kennen aan oplossingen die de mobiliteit verbeteren.”

“In het complexe sociale en professionele weefsel vormt een multimodaal, flexibel en individualiseerbaar mobiliteitspatroon een onmiskenbare meerwaarde.

Het is echter essentieel om het mobiliteitsbudget enkel toe te kennen aan oplossingen die de mobiliteit verbeteren, ongeacht of de verplaatsing van professionele of privéaard is. Denk aan aankoop of huur van een voertuig, tickets of abonnementen voor collectief vervoer zoals vliegtuig, trein, bus, metro enzomeer. Het unieke doel van een mobiliteitsbudget is immers de mobiliteit van elkeen verbeteren, zonder aan het nettoloon te raken.”

“Efficiëntiewinst voor zowel bedrijf als werknemer”

“Als werknemer of bedrijf zelf een pakket van mobiliteitsoplossingen en -middelen kunnen samenstellen, betekent efficiëntiewinst voor zowel bedrijf als werknemer. Bovendien draagt een verruimd mobiliteitsaanbod bij tot een vlotter verkeer, een beter gebalanceerde mobiliteit en een grotere tevredenheid van werknemers.

Anders gesteld: de werknemer in overleg met zijn bedrijf mee laten beslissen welke mobiliteitsoplossingen en -combinaties voor hem of haar het meest efficiënt en aangewezen zijn, heeft zowel op individueel als op maatschappelijk vlak vooral voordelen. Privé, gedeeld en collectief vervoer, gemotoriseerd of niet, op 2 of 4 wielen of zelfs te voet… alle moeten daarbij zo naadloos en makkelijk mogelijk op elkaar aansluiten.”

“Een hefboom naar de ondersteuning van doeltreffende mobiliteitsprojecten”

“FEBIAC is overtuigd dat de invoering van een mobiliteitsbudget de burger kan helpen om parkeergelden en treintickets te bekostigen en vooral de gewenste verruiming van mobiliteitskeuzes kan bewerkstelligen.

Het is bovendien een sterke hefboom naar de ondersteuning van doeltreffende en noodzakelijke mobiliteitsprojecten. Wij denken daarbij aan de uitbouw van een performant voorstadsnet voor onze grote steden, autodeelprojecten, de uitbouw van het metronet en dergelijke.”

Smart Mobility en ITS

“FEBIAC wijst echter ook op de dringende nood aan bijkomende inspanningen op het vlak van de uitbouw van smart mobility- en ITS-projecten. Een mobiliteitsbudget brengt ITS-diensten makkelijker bereikbaar voor de klant en stimuleert deze innovatieve diensten.

Het is immers de real-time en ad hoc informatie over optimale mobiliteitskeuzes die de consument zal sturen.

Om deze hoogstnoodzakelijke toekomstgerichte investeringen mogelijk te maken, herhaalt FEBIAC haar pleidooi voor een budgetneutrale, slimme kilometerheffing met een duidelijke en overtuigende oormerking van de inkomsten ten behoeve van investeringen in een betere, veiligere en meer performante mobiliteitsinfrastructuur, zowel voor individueel als collectief of openbaar vervoer.”